Cmentarz wojenny w Zbydniowie

Cmentarz znajduje się na skraju lasu w pobliżu zabudowań wsi. Brakuje oznakowanego dojścia na miejsce. Zlokalizowany na stromej skarpie wznosi się nad boiskiem do siatkówki i małym stawem. Spod skarpy widoczny jest jedynie szczyt krzyża. Jest zaznaczony na tablicy z mapą okolic Zbydniowa umieszczoną w centrum wsi oraz na mapach Geoportalu.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Wpisany do rejestru zabytków z numerem 398/89 cmentarz przed 1995 rokiem był otoczony drutem kolczastym. Wewnątrz ogrodzenia widoczna była tylko jedna ziemna mogiła zbiorowa z drewnianym krzyżem. Spoczywa tu 722 żołnierzy poległych w 1915 roku. W większości są to żołnierze armii austro-węgierskiej.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

W rogu cmentarza znajduje się opanowany przez mrówki grób nieznanego żołnierza Wehrmachtu poległego w 1944 roku.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Korzystałem z opracowania Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie, wydanego w 1995 roku.