Mogiły wojenne w Bęczynie

Wg opisu sporządzonego przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie mogiła miała znajdować się 30 m od leśniczówki za wioską. Zanim rozpocząłem poszukiwania zagadnąłem mężczyznę myjącego samochód przy ostatniej posesji pytaniem czy wie gdzie mam jej szukać. Okazało się, że przy niej rozmawiamy.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Mogiła znajduje się na przeciwko leśniczówki, po drugiej stronie drogi niż sama leśniczówka. Przy okazji dowiedziałem się też, że jadąc w to miejsce ominąłem jeszcze jedną mogiłę znajdującą się na środku skrzyżowania przy końcu wsi. W tej leśnej pochowano żołnierzy c.k. armii. W znajdującej się we wsi spoczywają żołnierze armii carskiej. Wszyscy polegli w 1915 roku. Dziadkowie mojego rozmówcy mieszkając przy samym lesie byli zaś świadkami składania ciał do mogił.

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Temat na forum tradytor.pl