Tarnów - Cmentarz wojenny nr 201

Cmentarz znajduje się na terenie tarnowskiego cmentarza żydowskiego. Pozwolę sobie zacytować informacje z tablicy informacyjnej umieszczonej w pobliżu największego skupiska tych nagrobków:

Na cmentarzu pochowano 54 żołnierzy (46 z armii austriackiej i 6 rosyjskich), ofiar I wojny światowej. Zginęli oni w walkach, jakie miały miejsce od jesieni 1914 do maja 1915 r., lub zmarli później z ran o chorób w miejskim szpitalu. Pochowano ich w rozproszeniu, największe skupisko obejmuje kilkanaście zachowanych nagrobków. Groby żołnierskie oznakowane zostały prostymi betonowymi płytami w formie klasycznych macew, z hebrajskim napisem wymieniającym imię i nazwisko żołnierza oraz datę śmierci. W austriackim rejestrze grobów wojennych oznaczone są jako cmentarz wojenny nr 201.

Do dnia dzisiejszego napisy na tablicach nagrobnych uległy zatarciu.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Te same stele nagrobne w nieco innym ujęciu:

Obrazek