Przyszów-Ruda - Cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się obok cmentarza rzymskokatolickiego. Szukając informacji w kilku źródłach już sam nie wiem co o nim napisać. Najwięcej informacji podają: publikacja "Zabytkowe cmentarz i mogiły w Polsce. Woj. tarnobrzeskie" oraz Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych. Nie są to jednak takie same informacje.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Publikacja z 1995 roku podaje, że cmentarz jest na planie kwadratu (tak jak strona OKBCW). Podaje też, że są tu pojedyncze mogiły ziemne w regularnych rzędach. Nie podaje liczby pochowanych żołnierzy. OKBCW podaje, że pochowanych jest tu około 30 żołnierzy i porównując tą liczbę z obszarem cmentarza domyśla się, że mogiły były indywidualne.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Dalej na papierze widzę, że polegli służyli w armii austro-węgierskiej. Na ekranie czytam, że też w armii pruskiej. Informacje dotyczące ogrodzenia cmentarza nie budzą moich wątpliwości: w książce jest to ogrodzenie drewniane, w internecie i na żywo ogrodzenie metalowe. Co więcej na stronie OKBCW podano, że do 2006 było drewniane. Ale informacja o numerze wpisu do rejestru zabytków zgodna jest tylko w części zawierającej rok: książka (opracowanie na podstawie kart cmentarzy) podaje nr 346/88. OKBCW podaje nr A – 596/A nadany w 1988 roku i nazwę Przybyszów-Kliny ("b" pewnie się wkradło przypadkiem ale Przyszów - Kliny to osada oddalono o ok. 1 km od tego miejsca). Zdjęcia moje i zamieszczone w OKBCW pokazują na pewno to samo miejsce.

Obrazek

Czy jednak nie zamieściłem w tym temacie informacji dotyczących dwóch różnych cmentarzy?