Dwór w Szczekarkowie

Szczekarków w gminie Wilków

Powiśle opolskie w których skład wchodziły klucze szczekarkowski i polanowski były miejscem osadnictwa jeszcze przed pojawieniem się na tych terenach chrześcijaństwa. Z tamtego okresu pochodzą ślady dawnych grodzisk z których największe znajdowało się nad rzeką Chodelką w pobliżu miejscowości Chodlik. Jeden z grodów znajdował się w leżącym obok Wilkowa Szczekarkowie. Powstałe na jego miejscu niewielkie wzniesienie było atrakcyjną lokalizacją dla budownictwa. Wylewająca często Wisła nie tylko użyźniała tu glebę ale i niszczyła domy. To gdzieś tutaj miał znajdować się dwór w którym zamieszkali na czas budowy swojej siedziby w Kluczkowicach Ignacy Wessel z żoną. Gdzie jednak dokładnie on się znajdował? Jak wyglądał? W tym czasie właściciele Szczekarkowa zamieszkiwali w Opolu Lubelskim.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Wg informacji ze strony Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie w Polsce obecny dwór w Szczekarkowie powstał w 1912 roku z woli Witolda Kleniewskiego. Wraz z całym majątkiem został znacjonalizowany po 1944 roku. Piętnem PRL była bylejakość i to za jej sprawą dwór utracił swoje dawne cechy określające styl. Dłużej niż prawowitym właścicielom służył za mieszkanie pracownikom gospodarstwa powstałego w miejsce dawnego folwarku. Teraz podobno został zwrócony spadkobiercom dawnych właścicieli.

Na pierwszym zdjęciu widać front dworu. Na zdjęciach satelitarnych i lotniczych widać wyraźnie, że prowadzi do niego obsadzona drzewami aleja. Patrząc od strony dworu nie jest to tak wyraźnie widoczne. Jednak mur wznoszony od tej strony posiada lukę na bramę wjazdową.

Obrazek

Przebieg alei nie jest idealnie prosty przez co drzewa zasłaniają budynek dworu.

Obrazek

Znacznie łatwiej jest dostać się na teren dworski od tyłu. Tu też są ślady dawnego muru ale jeszcze nie rozpoczęto budowy nowego muru.

Obrazek

Z tej strony też dwór prezentuje się znacznie lepiej niż od frontu.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Wejście główne. Czy było reprezentacyjne? Dziś raczej nie jest.

Obrazek

Wrócę jednak na tyły.

Obrazek

Obrazek

Rzut oka na zabudowania folwarczne.

Obrazek