Pałac Potockich w Międzyrzecu Podlaskim

Jak podaje Wikipedia pałac zaprojektował Franciszek Maria Lanci dla hrabiny Aleksandry Potockiej - właścicielki Ordynacji Międzyrzeckiej. Jako datę wybudowania podaje się rok 1852. Wikipedia podaje też dwa wydarzenia ważne w dziejach pałacu:
* W 1918 roku pałac spłonął.
* W latach 1922-1928 pałac odbudowano.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Dalej Wikipedia podaje informacje już nieaktualne i milczy o istotnych. Nie znalazłem np informacji o tym co się działo z pałacem w okresie II wojny światowej i po niej do roku 2002. W 2002 roku pałac przekazano w darowiźnie "Fundacji na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego". Gdy KUL wycofał się z Międzyrzeca Podlaskiego Fundacja zmieniła nazwę. Dziś mówi się o poniesionych przez Fundację nakładach - czyżby pałac był przez nią odbudowywany? Tego nie wiem. Jeden z członków Fundacji wspominał o tym, że budynek przed przejęciem go przez Fundację był "niemal ruiną".
Powiat po zmianie nazwy przez Fundację wycofał się z darowizny. Teraz właścicielem ma być miasto Międzyrzec Podlaski. Plany miasta związane z pałacem obejmują także resztę zespołu pałacowo-parkowego. Miasto ma zamiar z pałacu stworzyć miejskie centrum kultury. Zamiary te zobowiązało się zrealizować do roku 2019. Zapowiada się ciekawie - do zespołu pałacowego powróci np dawna stajnia, prace zapewne obejmą i park.

Obrazek

Obrazek

Obrazek