Pałac w Branicy Radzyńskiej

Branica nazwę swą zawdzięcza dawnym właścicielom - Branickim. Posiadali oni tu folwark. Miejscowość należała do dóbr czemiernickich, potem radzyńskich. Wydzielona z nich została po zamieszkaniu w Radzyniu Podlaskim Szlubowskich. Nowopowstały klucz branicki składał się z folwarków Branice, Niewęgłosz i Antonin. Właścicielem klucza został Stanisław Szlubowski. Dziewięć lat po wydzieleniu, czyli w roku 1884 zamieszkał w nowym pałacu. Dobra branickie pozostawały w rękach spadkobierców Stanisława Szlubowskiego do reformy rolnej. W budynku pałacowym umieszczono szkołę. I tak jest do dnia dzisiejszego.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Brama i furtka zakluczone.