Dwór w Przegalinach Dużych

Przegaliny Duże (pow. radzyński, gm. Komarówka Podlaska)

Dwór wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. Spłonął przed 1956 rokiem. Po odbudowie siedziba szkoły - rolę tę pełni po dziś dzień. Wpisany do rejestru zabytków. Podczas remontów pozbawiony wielu elementów ozdobnych.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Być może dwór ten dopiero musi odzyskać swoją historię. Ze znalezionych informacji wynika, że został wzniesiony przez ordynata Władysława Szaniawskiego. Najprawdopodobniej chodzi o Władysława Szaniawskiego herbu Junosza urodzonego 13 I 1850 roku w Kroczycach. Nie odnalazłem w internecie informacji o ordynacji Szaniawskich. Wieża w budynku pełniła funkcję obserwatorium astronomicznego. Twórca pałacu jest nazywany w sieci "znanym astronomem". Niestety nie znalazłem więcej informacji, które pozwoliłyby potwierdzić tą informację. Nie znana jest data śmierci Władysława Szaniawskiego ani nie wiadomo do kogo dwór należał po jego śmierci (może jeszcze przed śmiercią go sprzedał?). Dotychczas zdobyta wiedza rodzi następne pytania, a odpowiedzi nie ma.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Sama wieś jest najstarszą w całej gminie. Od końca XV w. należała do Przegalińskich i Zaranków - właścicieli klucza wohyńskiego. W wieku XVII właścicielem Przegalin był Stanisław Samuel Szemiot - autor dzieła opisującego jedną z pierwszych pielgrzymek z Podlasia na Jasną Górę. Wieś nosiła nazwę Prohaliny Wielikije, potem Przegaliny Wielkie i na koniec Przegaliny Duże. Była siedzibą gminy do 1929 roku. Jako osoby starające się o przeniesienie siedziby gminy wymienia się dziedzica Przegalin, ks. Rudnickiego i miejscową ludność żydowską. Nie podaje się nazwiska dziedzica Przegalin. A szkoda.