Cmentarz żydowski w Rossoszu

Cmentarz w Rossoszu (pow. bialski) znajduje się ok. 200 metrów od cmentarza katolickiego, przy polnej drodze łączącej szosę Rossosz-Bardziłówka z szosą Rossosz-Wisznice. Nie znana jest data jego założenia. Zaznaczony jest na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1938 roku. Większość terenu cmentarza porośnięta jest lasem z przewagą drzew iglastych. Część północno-wschodnia nosi ślady prowadzonych tu prac ziemnych i zaśmiecona. Na całym terenie brak stel nagrobnych. Brak też ogrodzenia o którym wspomniał Przemysław Burchard w książce "Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce".


Pokaż Judaika na większej mapie

Widok na kirkut od strony cmentarza katolickiego - kirkut od tej strony porastają drzewa iglaste.

Obrazek

Obrazek

W środku zagajnika

Obrazek

Fragment dawnego ogrodzenia?

Obrazek

Po drugiej stronie drogi, na przeciwko kirkutu.

Obrazek

Gmina wyznaniowa w Rossoszu nie była duża. Początkowo nawet sądziłem, że rossoszańscy Żydzi należeli do gminy w pobliskich Łomazach. O ich istnieniu przypomina na miejscu tylko tabliczka umieszczona na pomnikowych krzyżach na przeciwko kościoła w Rossoszu. Napisano tam, że 400 osób wyznania mojżeszowego z Rossosza okupanci wygnali do getta w Łomazach. Razem ze społecznością żydowską Łomaz zostali zamordowani w lesie koło Łomaz. Synagogę powstałą w 1921 roku zniszczono podczas okupacji. Być może wtedy też zniszczono miejscowy kirkut. Data powstania synagogi skłania mnie do myśli, że cmentarz powstał przed rokiem 1921. Zwykle gdy powstawała gmina wyznaniowa budowano bożnicę i zakładano cmentarz. Cmentarz był tańszy i był pilniejszą potrzebą niż synagoga. Mógł więc powstać wcześniej. Brak informacji, które mogłyby to przypuszczenie potwierdzić.