Dwór w Bończy

Bończa w powiecie krasnostawskim.
Wieś do XVI wieku nazywała się Pustotew. Nazwę zmieniono, gdy właścicielami jej stali się Sienniccy herbu Bończa. Dwór powstał w wieku XIX lub na przełomie wieków XVIII i XIX. Otaczający go park założono być może nieco później. Do dziś można tu spotkać np. platany, droga do dworu jest obsadzona grabami.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Ostatnim właścicielem dworu był urodzony w 1913 roku Jerzy hrabia Potocki. Był właścicielem i podczas okupacji. Dwór jednak spłonął w roku 1942. Zanim do tego doszło miał w nim mieszkać późniejszy kardynał - Stefan Wyszyński. Takie informacje podała Janina Gałan ps. "Róża", żołnierz AK, BCh i WiN. Podczas wojny zatrudniła się w dworze by uniknąć wywiezienia na roboty do Rzeszy. Przebywając tam wielokrotnie spotykała ks. Wyszyńskiego, który - jak podała - współorganizował w okolicy podziemie zbrojne i był kapelanem oddziałów partyzanckich.

Obrazek

Zniszczony pożarem z 1942 roku dwór odbudowano w latach 1958-1961. Dobudowano drugą kondygnację. Ma w nim dziś siedzibę Dom Pomocy Społecznej.

Obrazek

Obrazek