Cmentarz wojenny w Skurczy

Skurcza w gminie Wilga
Cmentarz założony w roku 1918. Pierwotnie w kształcie zbliżonym do kwadratu. W zatartych już zbiorowych mogiłach spoczywa tu ok. 100 żołnierzy, w większości z armii niemieckiej. Polegli w czasie forsowania Wisły w 1915 roku.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Obrazek
Cmentarz uporządkowano i odnowiono w latach 2002-2003 nadając mu nową formę.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Informacje na temat cmentarza z których skorzystałem znajdują się na stronach Spisu poległych w Pierwszej Wojnie Światowej i są autorstwa Pawła Adjackiego (lub Ajdackiego, gdyż jak sądzę w podpisie przestawiono dwie litery - Pan Paweł Ajdacki nie odpowiada na moje pytania więc kwestia ta pozostaje na razie niewyjaśniona). Ten sam autor podaje, że cmentarzem opiekują się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wildze. Inny autor podaje jako opiekuna Zbigniewa Węgrzynka z Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Obie informacje nie muszą się wykluczać.