Pałac w Niezdowie

Lokalizacja w Niezdowie jest w przypadku tego pałacu bardziej historyczna niż administracyjna. Dziś jego park jest parkiem miejskim Opola Lubelskiego, a i sam pałac stoi teraz w Opolu Lubelskim.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Pałac wzniesiono w latach 1786-7. Pełnił rolę letniej rezydencji dla Aleksandra Lubomirskiego. Pierwszym stałym mieszkańcem pałacu był Kazimierz Wydrychiewicz. Właśnie. Nie w Kluczkowicach jak sądziłem wcześniej tylko w Niezdowie. Kto w tym czasie mieszkał w pałacu w Kluczkowicach? Nie wiem jeszcze. Faktem jest jednak to, że źle to opisałem w artykule o pałacu w Kluczkowicach .

W roku 2009 moje pierwsze podejście do pałacu zrobiłem od jego tyłu w kwietniu. Moja obecność wzbudziła wielkie zainteresowanie zamieszkałych na tyłach pałacu osób.

Obrazek
Obrazek
W sierpniu tego samego roku zrobiłem podejście od frontu. Tu już moje zainteresowanie nie budziło niczyjego zdziwienia. Pałac jest po prostu ładny choć jest ogrodzony tymczasowym chyba płotem na czas remontu. Chyba.

Obrazek
Obrazek
Obrazek