Maciejowice - nie tylko kościół

Kościół może jest tu tylko pretekstem. Może... Powstał gdy Maciejowice należały do Potockich. Były to lata 1772-1780. I właściwie niewiele z tego okresu do dnia dzisiejszego pozostało.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Sto lat po wybudowaniu budynek został przebudowany wg projektu Leonarda Marconiego. Może tylko powstała w 1821 roku dzwonnica zachowała wcześniejszy styl w jakim utrzymana była bryła świątyni.

Obrazek
Pośród rozsianych w sieci informacji o kościele można znaleźć i taką, że po przebudowie kościół zrobił się większy. Być może to było głównym motywem podjęcia tej przebudowy przez Zamoyskich.
Obrazek
Obrazek
Na placu kościelnym można znaleźć parę śladów przeszłości samej osady. Są to groby. Groby z wieku XX.
Przy dzwonnicy skromny grób żołnierzy poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej. Ślad, że o Maciejowice walczono. Przez pewien czas były one zajęte przez wojska bolszewickie.

Obrazek
Obrazek
Skryty za budynkiem kościoła pozostaje powstały w 1908 rok wg projektu Ksawerego Makowskiego grobowiec rodziny Zamoyskich. Budowla wydaje się dość ciężka co ją odróżnia od budynku kościoła. Kontrastuje z bielą i czerwienią lekkiego neogotyku. Grobowiec wykonany jest z granitu.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek