Cmentarz kleeberczyków w Kocku

Ostatnia bitwa SGO "Polesie" nosi nazwę Bitwy pod Kockiem. Przed kockim pałacem stoi działo przypominające o bitwie. W Kocku jest też pomnik generała Kleeberga.

Obrazek

Pokaż Martyrologia XX wieku na większej mapie

Kilkaset metrów dalej, przy drodze do Ryk znajduje się cmentarz na którym pochowano żołnierzy SGO "Polesie" poległych w tej ostatniej bitwie.

Obrazek

Ostatni rozkaz

SGO "Polesie"
L.dz. 1/5/Op.
M.P. dnia 5 X 1939 r. godz. 16.30

Żołnierze!

Z dalekiego Polesia, znad Narwi, z jednostek, które się oparły w Kowlu demoralizacji, zebrałem Was pod swą komendę, by walczyć do końca.
Chciałem iść wpierw na południe, gdy to stało się niemożliwym nieść pomoc Warszawie.
Warszawa padła nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej. Najpierw z bolszewikami, następnie w 3-dniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami.
Wykazaliście hart i odwagę w masie zwątpień i dochowaliście wierności Ojczyźnie do końca. Dziś jesteśmy otoczeni, amunicja i żywność są na wyczerpaniu.
Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie.
Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili - każę zaprzestać walki, by nie przelewać krwi nadaremnie.
Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą karność, wiem, że staniecie, gdy będzie potrzeba.

Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie.

Powyższy rozkaz przeczytać przed frontem wszystkich oddziałów.

Dowódca SGO "Polesie"
Fr. Kleeberg
gen. bryg.

Obrazek
Obrazek
Na cmentarzu spoczywa 81 żołnierzy i ich dowódca. Sam cmentarz powstał w 1940 za zgodą władz okupacyjnych. W kwietniu 1940 roku dokonano ekshumacji żołnierzy pochowanych w rozproszonych po okolicy grobach. Pod koniec lat 60-tych sprowadzono też prochy gen. Kleeberga, który zmarł w roku 1941 w obozie jenieckim.