Cmentarz "Balonna" w Dęblinie

Ten cmentarz powstał jako miejsce spoczynku żołnierzy Wielkiej Wojny.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Założony na stokach reduty dęblińskiej twierdzy stał się miejscem spoczynku żołnierzy armii austro-węgierskiej i niemieckiej oraz rosyjskiej. Żołnierze I wojny pochowani na cmentarzu Balonna to nie tylko polegli w ofensywie 1915 roku. W latach 1916-1919 na cmentarzu chowano zmarłych szpitalu wojennym rannych ze wszystkich armii. Ostatni żołnierze Wielkiej Wojny, których pochowano na cmentarzu powracali z rosyjskiej niewoli. Łącznie spoczęło ich tu ok. 200. W okresie wojennym i zaraz po nim na cmentarzu znajdowało się ok. 200 mogił pojedynczych ułożonych w rzędy. Do dnia dzisiejszego zachował się układ rzędowy w części cmentarza. Teraz jednak są to mogiły rzędowe. Nagrobki na mogiłach ustawiono w latach dziewięćdziesiątych. Większość odwołuje się do pochowanych na cmentarzu żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Podobno wśród nich jest kilka wymieniających I wojnę światową. Ja ich nie odnalazłem, choć też nie sprawdzałem ich krzyż po krzyżu.

Po zakończeniu działań wojennych cmentarz stał się cmentarzem garnizonowym Dęblina. W okresie międzywojennym także na tym cmentarzu chowano zmarłych jeńców bolszewickich (219 osób). W drugiej połowie dwudziestolecia międzywojennego na cmentarzu pojawiły się obok grobów wojskowych i rodzin wojskowych także groby cywilów mieszkających w pobliskiej Irenie (dziś część Dęblina) i jej okolicach. W Urzędzie Miasta znajduje się lista osób pochowanych na cmentarzu po grudniu 1919 r. Do celów grzebalnych cmentarz został zamknięty w roku 1938. Co nie znaczy, że nie ma tu późniejszych grobów.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Groby polskich lotników

Obrazek
Groby lotników czechosłowackich (na kamieniu umieszczono datę 2 IX 1939)

Obrazek
Idąc dalej, wgłąb cmentarza

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Powrót do bramy głównej

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Zdjęcia ze śniegiem wykonałem w marcu 2009 roku. Letnie zdjęcia zaś zrobiłem w maju 2010 roku. Informacje o cmentarzu z tablicy informacyjnej oraz z książki: M. Dąbrowski, Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, Lublin 2004, str. 89-90. Nazwa cmentarza pochodzi od dawnej nazwy reduty powstałej z kolei od nazwy oddziału rozpoznawczego który używał balonów do oznaczania celów dla dział twierdzy.