Wieża w Wojciechowie

Wieża ariańska jak wieść niesie powstała na majdanie zamku w Wojciechowie w okolicach przełomu wieków XV i XVI.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Do roku 1534 mieszkali w niej przedstawiciele rodu Pileckich - fundatorów tej budowli. W tymże roku Pileccy przenieśli się do Bełżyc, Wojciechów zaś oddali w arendę Firlejom, a potem innym dzierżawcom. Jednym z dzierżawców majątku był Stanisław Spinka - kalwin jak wtedy mawiano. W 1580 roku wyburzył w Wojciechowie kościół. Najwyższą kondygnację wieży mieszkalnej oddał zaś na schronienie swoim współwyznawcom. Najznamienitszym z mieszkańców wieży był pastor kalwiński Marcin Krowicki. Wkrótce wieża przestała być atrakcyjnym mieszkaniem. Kolejni dzierżawcy nieopodal pobudowali dwór i z niego uczynili swoją rezydencję. Podejmowano próby zaadaptowania wieży do celów gospodarczych. Powoli podupadała. Remont przeprowadzono w roku 1972, a wewnątrz znalazł siedzibę Gminny Ośrodek Kultury. Za sprawą Ośrodka wewnątrz wieży powstało muzeum kowalstwa. Po zamku pozostał zaś tylko fragment muru i czytelny wał ziemny.

Zdjęcia z marca 2009

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Zdjęcia z czerwca 2009

Obrazek
Obrazek