Kościół św. Rocha w Brochowie

Brochów pojawia się w źródłach pisanych w 1113 roku. Jest to wzmianka o istniejącym już od kilkunastu lat drewnianym kościele. Kościół murowany zastąpił go dwa wieki później. Murowana świątynia, konsekrowana w 1331 była fundacją książąt mazowieckich przekazaną na ten cel rycerzowi Andrzejowi z Dinheim. Początkowo była to konstrukcja jednonawowa. Nawy boczne i wieżyczki obronne kościół otrzymał w rozpoczętej w roku 1551 rozbudowie finansowanej przez Jana Brochowskiego, a realizowanej przez twórcę warszawskiego barbakanu, wenecjanina Jana Baptystę. Prace budowlane trwały 10 lat ale ponowna konsekracja świątyni nastąpiła dopiero po upływie kolejnych 25 lat. Na zewnętrznych ścianach naw znajduje się dwupoziomowy ganek tunelowy ze strzelnicami. Sto lat później jeszcze wzmocniono "efekt obrony" świątyni otaczając ją murem obronnym z protobastionami - rozwiązanie przestarzałe w momencie budowy ale ładnie się prezentuje. Mur otoczony był z kolei fosą - zachowały się jej resztki od strony rzeki Bzury.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Pierwszy raz kościół zniszczono podczas wojen szwedzkich. Odbudowano go w latach 1662-1665 z inicjatywy ówczesnego właściciela Brochowa - Olbrachta Adriana Lasockiego. On też wystarał się o przyznanie wsi praw miejskich, nigdy jednak nie doszło do lokowania Brochowa i pozostał osadą wiejską. Do rodziny Lasockich wieś należała do roku 1931.
Drugie zniszczenie kościoła nastąpiło w pierwszej wojnie światowej. Wtedy kościół spłonął, a jego pozostałości służyły armii pruskiej za stajnie. Odbudowa ruszyła w latach trzydziestych XX wieku i zakończyła się w 1936. Jej efekty już po 3 latach zostały zatarte przez ogień wojsk walczących w bitwie nad Bzurą w 1939 roku. Kolejna odbudowa trwała w latach 1946-1949.

Z kościołem w Brochowie związana jest rodzina Chopinów mieszkająca w pobliskiej Żelazowej Woli. Tutaj zawarli małżeństwo rodzice Fryderyka i tu go ochrzcili.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Na murze kościelnym znajduje się też tablica upamiętniająca żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich poległych w Brochowie w dniach 14 i 15 września 1939 roku.

Obrazek

W dniach 14 i 15 września 1939 roku
w Brochowie
7 Pułk Strzelców Konnych
Wielkopolskich
toczył zwycięskie walki z hitlerowskim
najeźdźcą

Polegli za Ojczyznę
mjr Budzik Paweł z-ca dowódcy pułku
ppor Bukowiecki Ignacy
kpr Owczarczak Jan
kpr Smółka Bolesław
kpr Stegman Stefan
st. strz. Motlak Bazyli
st. strz. Chojnacki Stanisław
st. strz. Konieczny Marian
st. strz. Zet Jan
oraz 5 strzelców konnych

Cześć Ich pamięci

Obrazek

Dla upamiętnienia krwi
przelanej w obronie Ojczyzny
przez żołnierzy
15 Pułku Ułanów Poznańskich
w bitwie stoczonej
na tym terenie
we wrześniu 1939 r.

Koledzy

Na ścianie kościoła tablice umieszczone przez mieszkańców Brochowa w hołdzie poległym w bitwie nad Bzurą żołnierzom Armii Poznań i Pomorze.

Obrazek