Cmentarz wojenny w Fajsławicach

Cmentarz przy drodze krajowej nr 17. Założony dla poległych w I wojnie światowej. Lecz spoczywają tu też polegli w wojnie następnej.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

M. Dąbrowski napisał na temat tego cmentarza:

... Pierwotnie było tu 68 mogił pojedynczych i 42 zbiorowe (...) Zachowało się 68 żeliwnych krzyży i 31 uszkodzonych korpusów, które w 1996 r. zainstalowano na dębowych krzyżach (...) W okresie po 1944 r. cmentarz zdewastowany, a część nagrobków zrabowana na złom. W ewidencji przedwojennej figuruje jako cmentarz wojenny Fajsławice III. Według danych z lat trzydziestych spoczywa tu 755 żołnierzy. Według ustaleń Adama Polskiego - co najmniej 840 żołnierzy, w tym nie mniej niż 400 żołnierzy austro węgierskich, 320 rosyjskich i 120 niemieckich (z 21, 79 i 129 pułku piechoty, 122 pułku fizylierów i 209 pułku artylerii polowej), którzy polegli w rejonie wsi Boniewo, Fajsławice, Ignasin, Kosnowiec i Suchodoły w okresie 20 sierpnia - 4 września 1914 r. (żołnierzy austro-węgierscy i rosyjscy) oraz 20 lipca - 2 sierpnia 1915 r. (żołnierze niemieccy i rosyjscy).

M. Dąbrowski, Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, Lublin 2004, s. 98 - 99

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek