Cmentarz wojenny w Garbowie

Cmentarz ten zlokalizowany jest pomiędzy miejscowościami Garbów i Zagrody.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Nazywany bywa cmentarzem niemieckim ale na pewno nie tylko Niemcy tu spoczęli. Jak podaje M. Dąbrowski:

... Pierwotnie pochowano tu prawdopodobnie około 130 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych na początku sierpnia 1915 r. W 1930 r. przeniesiono ti szczątki 117 żołnierzy austro-węgierskich i 255 rosyjskich z cmentarza wojennego w Jastkowie

M. Dąbrowski, Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, Lublin 2004, s. 100

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek