Cmentarz żydowski w Baranowie

Baranów, którego historia sięga XIV wieku od początku był ośrodkiem rolniczym i garncarskim. Ludność żydowska zaczęła się tu osiedlać ok połowy XVII w. Posiadała tu cmentarz, synagogę i szkołę.

Obrazek

Pokaż Judaika na większej mapie

Wciąż rosnąca liczba Żydów w Baranowie ostatecznie sprawiła, że w XIX w. już stanowili oni większość mieszkańców osady. Miasto posiadało w tym czasie przywileje organizowania sześciu jarmarków rocznie oraz targów w poniedziałki. Handel najprawdopodobniej w całości znajdował się w rękach Żydów. Od 1870 roku Baranów był już osadą miejską, a nie miastem, którym pozostawał od 1544 roku. W roku 1930 osada jest najbiedniejszą w powiecie. Na 2079 mieszkańców 1092 to Żydzi. Cała społeczność żydowska w okresie drugiej wojny światowej została wysiedlona. Synagoga i szkoła żydowska najprawdopodobniej padły ofiarą nękających Baranów pożarów. Pozostał cmentarz, a właściwie miejsce po nim, gdyż nie zachowała się żadna macewa.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

W tekście wykorzystałem materiały z Oficjalnej witryny Gminy Baranów