Kwatera wojenna w Puławach

Znajduje się na terenie cmentarza dawnych Włostowic (od 1934 r. część Puław). Tablica umieszczona na mogile informuje, że leżą tu żołnierze austriaccy i niemieccy polegli w latach 1914-1915.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Jak podaje M. Dąbrowski w pracy Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim

kwatera składała się z 30 mogił, na których stały drewniane krzyże. W 1931 r. kwaterę ogrodzono drutem kolczastym. (...) Pochowano tu nieznaną liczbę żołnierzy austro-węgierskich, 8 żołnierzy niemieckich oraz 2 żołnierzy Legionu Puławskiego (jeden zmarł 26 maja 1915 r.), poległych lub zmarłych w 1914 i 1915 r.

Obrazek
Obrazek