Zamek w Krupem

Na początku XVI w. miejscowość Krupe należała do rodu Krupskich. Oni to posiadali nad rozlewiskiem Wieprza zamek drewniany o którym pisano w 1523 roku. Zmiany nastąpiły dopiero po nabyciu posiadłości przez Pawła Orzechowskiego. Był to rok 1577. Orzechowski - młodszy brat macochy Jana Zamoyskiego - stał dopiero u progu kariery politycznej i miał możnego protektora w Zamoyskim. Pierwszym krokiem przebudowy było wymurowanie zamku. W latach 1604-1608 do zamku dobudowano kolejne części i umocnienia. W ten sposób powstała tu renesansowa forteca bastejowa. Pacyfizm arianina wyraził się może w tym, że basteje były użytkowane jako mieszkania. Do zamku właściwego dobudowano części mieszkalne. Mury zewnętrzne otoczyły nie tylko zamek ale teren o charakterze "rekreacyjnym". Dlatego dwie basteje znajdowały się w pewnym oddaleniu od samego zamku. Obecnie istnieją tylko fragmenty jednej z nich.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Paweł Orzechowski zmarł w 1612 roku poza granicami Rzeczypospolitej ale pochowano go prawdopodobnie w pobliskiej Krynicy. Ród Orzechowskich w 1644 roku odsprzedał zamek i dobra w Krupem. Zanim ten trafił w ręce Rejów (założycieli Rejowca) był zdobywany przez kozaków Chmielnickiego i przez Szwedów w czasie "potopu". Prawdopodobnie jedni i drudzy odreagowywali niepowodzenia spod Zamościa, którego nie byli w stanie zdobyć. Rejowie podjęli próbę wyremontowania zamku ale bez większych sukcesów. Sami mieszkali w sąsiadującym z zamkiem dworku (obecnie remontowany). Obecnie teren wokół zamku jest uprzątnięty i planowana jest iluminacja budowli. Zamek łatwo odnaleźć - stoi niemal przy samej drodze łączącej Rejowiec z Krasnymstawem. U podnóża zamku jest parking i tablica informacyjna. Wstęp wolny.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Legendy i tu łączą ruiny przejściem podziemnym z najbliższą podobną budowlą. W tym wypadku miał to być nieistniejący już zamek w Krasnymstawie. Ale rzeczywiście jest tu co oba zamki łączy poza rzeką Wieprz. Po bitwie pod Byczyną w krasnostawskim zamku więziono pretendenta do tronu polskiego - arcyksięcia Maksymiliana. Jego największym sojusznikiem był Samuel Zborowski. Z tą ostatnią postacią wiąże się znów zamek w Krupem. Michał Czajkowski znany później jako Mehmed Sadyk Pasza w swojej powieści "Stefan Czarniecki" uczynił go panem na Krupem, który miał zbudować tam potężny zamek na złość Janowi Zamoyskiemu. Ta literacka prawda przez wielu traktowana była jako fakt historyczny. W rzeczywistości i Zamoyski i Orzechowski byli w obozie anty-habsburskim. Orzechowski może nawet bardziej, bo odsunął się od króla Wazy gdy ten zaczął prowadzić politykę (także religijną) na wzór habsburski. Jednak nie prowadził w związku z tym działalności politycznej tylko wycofał się z polityki i zamieszkał w swoim zamku w Krupem. Samuel Zborowski zawsze pozostawał ich wrogiem i w czasie w jakim Czajkowski osadził go w Krupem już był ścigany przez prawo i raczej unikał przebywania w jednym miejscu zbyt długo, a już zwłaszcza tak blisko Zamościa z którego mógłby oczekiwać szybkiej ekspedycji przeciw sobie.