Kościół w Piotrawinie

Kościół w Piotrawinie istniał już w XI w. Była to budowla drewniana, którą przeniesiono do Biskupic ok. roku 1440 gdy powstała w Piotrawinie świątynia murowana. Fundatorem kościoła murowanego był biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Obok kościoła wystawił on też kaplicę na miejscu spoczynku rycerza Piotra Strzemieńczyka, od którego imienia pochodzi nazwa miejscowości. Wg legendy rycerz ten miał sprzedać dobra piotrawińskie biskupowi krakowskiemu Stanisławowi (przed 1079 rokiem). Nie wiem jednak czy ta informacja nie kłóci się z inną, mówiącą, że dobra te biskupstwu krakowskiemu przekazał Bolesław Krzywousty. Może legenda niech pozostanie legendą, a fakty faktami.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

W XVIII wieku biskup krakowski Kajetan Sołtyk miał zamiar wznieść w Piotrawinie monumentalną świątynię. Prace nad nią zdążyły nawet ruszyć ale zaraz je przerwano z powodu wywiezienia przez zaborców rosyjskich biskupa do Rosji. Z tych prac zachowały się głowice kolumn złożone na tyłach kościoła. Jeszcze w XIX wieku do gotyckiego kościoła dobudowano od zachodu kruchtę, a od południa zakrystię. W 1944 roku kościół uległ częściowemu zniszczeniu w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Napraw dokonano rękoma parafian. Obecnie kościół czeka na poważny remont i dotacje z UE.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Kaplica na grobie rycerza Piotra

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek