Kwatery jeńców wojennych w Dęblinie

Twierdza Dęblin w okresie okupacji niemieckiej nie miała znaczenia militarnego. Jednak Niemcy wykorzystywali ją jako miejsce internowania jeńców. Stworzyli tu (w lipcu 1941 roku) rozbity na 3 części Stalag 307 przemianowany w lutym 1944 roku na Oflag 077.

Obrazek

Pokaż Martyrologia XX wieku na większej mapie

Największymi grupami jeńców byli żołnierze Armii Czerwonej (1941 - 1943) i żołnierze włoscy (1943 - 1944). Ich też kwatery znajdują się na cmentarzu komunalnym w Dęblinie. W pewnym sensie są one symboliczne. Wg informacji ze strony miłośników Twierdzy Dęblin na terenie byłych obozów nadal znajdują się niezlokalizowane jeszcze zbiorowe mogiły jeńców. Ciała pochowane na cmentarzu przeniesiono z terenu obecnych Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych. Prowadząca badania na miejscu w 1947 roku Komisja do Badań Zbrodni Hitlerowskich oceniła liczbę ciał na 60 tys. do 80 tys.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek