Kwatera żołnierzy AK i WiN w Żyrzynie

Pomnikiem opiekuje się młodzież z Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych. Za murem cmentarnym obok pomnika widać zaś budynek należący do podstawówki i gimnazjum. Na ścianie tej szkoły (podstawówka i gimnazjum) od 2004 roku znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona ppłk Alfonsowi Faściszewskiemu "Konarowi". Technikum opiekujące się mogiłą nosi od 2008 roku imię Żołnierzy Armii Krajowej.

Obrazek

Pokaż Martyrologia XX wieku na większej mapie

Żyrzyn jest szczególnie predestynowany do pielęgnacji pamięci o ppłk A. Faściszewskim. Ten żołnierz pierwszej wojny światowej, jeden ze zdobywców Kijowa, po wojnie osiadł w Żyrzynie i został tu kierownikiem szkoły. W okresie międzywojennym czynnie tworzył na terenie gminy oddziały "Strzelca". W okresie okupacji włączył się w działalność konspiracyjną. Został zastępcą dowódcy Kedywu Okręg Lublin. Poszukiwany przez Niemców często zmieniał miejsce zamieszkania i pseudonimy. Oprócz ps. Konar używał takich jak: Brodacz, Majster, Wujek. Zginął 29 stycznia 1944 w Ernestynowie. Zabójcami byli partyzanci Armii Ludowej dowodzeni przez Paramontowa ps. Dąbrowski. Faściszewski był kawalerem krzyża Virtuti Militari.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek