Kościół w Gawłuszowicach

Gawłuszowice zostały zakupione przez Zbigniewa Ossolińskiego (wojewodę sandomierskiego) od hetmana Karola Chodkiewicza w pierwszej połowie XVII w. wraz z całymi dobrami mieleckimi. Gdy w wyniku powodzi wieś utraciła kościół bracia Maksymilian Hieronim i Michał Sieciech Ossolińscy - ówcześni właściciele tych dóbr - ufundowali nową świątynię. Pracami budowlanymi zarządzał cieśla Stanisław Karkutowicz. Powstała budowla to modrzewiowy kościół jednonawowy kryty gontem. Fundacji dokonano w roku 1677, a gotową budowlę wyświęcono w roku 1685.

W roku 1871 roku kościół przebudowano. Zlikwidowano wieżę kościelną z dzwonnicą. W jej miejscu powstała kruchta. Dzwonnicę zaś umieszczono obok kościoła.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Niemal wszystkie zdjęcia tej świątyni są identyczne. Przyczyna jest jedna. Jedyne miejsce z którego można cały budynek ując w kadrze to furta kościelna.

Obrazek

Kolejne zdjęcia to już tylko fragmenty budowli.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek