Pałac w Czemiernikach

Zamek nasz i jego obmurowanie i ubezpieczenia od fundamentów wystawiliśmy napisał biskup płocki Henryk Firlej.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Zamek ten wybudowano w latach 1617-1624. Już w październiku 1625 roku zamieszkał tu król Zygmunt III Waza ale na krótko, bo tylko na trzy miesiące. W ten sposób przeczekał panującą w Krakowie zarazę. Całość to wzorowane na budowlach włoskich zamek bastionowy. Jest tu więc pałac i otaczające go fortyfikacje z bastionami. Wewnątrz muru znajdował się park i murowana oficyna. Oficyna była wielokrotnie przebudowywana przez co utraciła cechy budowli renesansowej. Pałac mimo przebudów nadal je zachowuje. Park zdążył do dziś zdziczeć. Mury się sypią. Bastiony są jedynie cieniem bastionów. Na tym tle wyróżnia się jeszcze brama wjazdowa - nie tylko tynkiem i kolorem. Jest coś szczególnego w historii zamku czemiernickiego - podczas potopu szwedzkiego zamek się obronił. Szwedzi zniszczyli za to miasto. W okresie tamtym zamek był otoczony fosą, a wjazd odbywał się zwodzonym mostem. Kolejnymi właścicielami byli od 1680 Jan III Sobieski i jego syn Jakub. Pierwszej przebudowy dokonali Humięccy, którzy weszli w posiadanie zamku w roku 1712. Od 1783 do 1809 roku właścicielem zamku i miasta był Stanisław Małachowski. Od roku 1850 należał do rodu Krasińskich, którzy podjęli próbę przywrócenia mu wyglądu z czasów Henryka Firleja. Podczas wojen zamek nie uległ zniszczeniom. Niemcy opuszczając go wywieźli jedynie cenne wyposażenie nie naruszając budynku. Później mimo tego, że siedzibę miał w zamku PGR również zamek nie został zdewastowany. Przed przekazaniem zamku spadkobiercom hrabiego Karola Raczyńskiego znajdował się tu Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. I żal serce ściska że nie można podejść do pałacu by pobyć w jego pobliżu. Choć może się to zmieni gdy zakończą się remonty, kto wie? Właścicielem jest w tej chwili Fundacja "Fortalicja Czemierniki".

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
W roku 2010 staw wysechł.

Obrazek