Cmentarz wojenny w Białej koło Janowa Lubelskiego

Cmentarz często opisywany jako cmentarz w Janowie Lubelskim - Biała i Janów Lubelski praktycznie są połączone. Wpisany do rejestru zabytków z numerem 465/92. Pierwotnie prostokątny dziś częściowo naruszony przez nieistniejącą już kopalnię żwiru. Pochowani są tu żołnierze wszystkich armii biorących udział w walkach o Janów Lubelski w 1914 i 1915 roku. O ile w wydawnictwie "Zabytkowe cmentarze. Woj. tarnobrzeskie" podaje się ze znakiem zapytania ogólną liczbę "kilkuset" pochowanych to Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych podaje liczbę ok. 1500 żołnierzy poległych 21 sierpnia 1914 roku w bitwie pod Godziszowem.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Cmentarz otoczony jest wałem ziemnym i słabo zaznaczonym ale jeszcze widocznym rowem. W jego wschodniej części umieszczono krzyż i kamień z napisem pamiątkowym z roku 1993 (a nie jak podaje wspomniana wcześniej Baza z 1939). Słabo widoczne zarysy mogił.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Zniszczenia dokonane podczas wydobycia żwiru jak i obrys mogił są doskonale widoczne na zdjęciu lotniczym w Geoportalu