Mogiła legionistów w Urzędowie

Legionistów z I Brygady pochowano tu w 1920 roku. Jednak wszyscy oni (w liczbie 15) polegli w lipcu 1915 roku. Mogiła umieszczona została naprzeciwko cmentarza parafialnego w Urzędowie.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Polegli w dniach 14-15 lipca 1915 roku (na tablicy pamiątkowej umieszczono datę 16-18 lipca 1915) na terenie gminy Urzędów. Pierwotnie były to dwie mogiły otoczone drewnianym płotem. Odnowiony w latach dziewięćdziesiątych. Na terenie znajdującego się naprzeciwko pomnika cmentarza znajdowała się kwatera wojenna - dziś już nieistniejąca.

Podaję za: Marcin Dąbrowski, Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie Lubelskim, Lublin 2004, s. 157-158

Obrazek