Cmentarz wojenny w Niedrzwicy Kościelnej

Cmentarz wojenny w Niedrzwicy Kościelnej należy do grupy cmentarzy zadbanych. Posiada formę kopca o wysokości 5 m. Gmina nadała mu jeszcze jedną funkcję - punktu widokowego. Na szczyt prowadzą schody, dla ułatwienia wspinaczki zamontowano też poręcze.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Są dwa źródła informacji o pochowanych tu żołnierzach: praca Marcina Dąbrowskiego pt. "Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim" oraz strona internetowa gminy Niedrzwica Duża.
Dąbrowski podaje ogólną liczbę pochowanych żołnierzy w wysokości 630. Gmina podwyższa ją (a za nią Wikipedia) do 717. W szczegółach różnic jest jeszcze więcej.

Gmina podaje: 711 żołnierzy armii cesarsko-królewskiej i 7 żołnierzy armii carskiej (z dodawania nie wychodzi 717). Z ogólnej liczby zmarłych 483 ma ustaloną tożsamość.
M. Dąbrowski: 290 żołnierzy c.k. armii i 160 armii carskiej poległych w okresie 27 VIII - 7 IX 1914 oraz odpowiednio 130 i 50 zmarłych w dniach 20 - 22 VII 1915 roku.

Nie chcę jednak sprowadzać tematu do rozważań z pogranicza księgowości czy arytmetyki. W ten sposób giną ludzie i zostają liczby. Miejsca tego szukałem w dwóch podejściach. Nie jest widoczne ze wsi. Znajduje się za to przy szlaku turystycznym. W miejscu uroczym.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Widok ze szczytu kopca

Obrazek
Obrazek
Obrazek