Zamek w Oporowie

Zamek w Oporowie (niedaleko Kutna) powstał w drugiej ćwierci XV wieku. Wcześniej Oporowscy do których należały okoliczne dobra posiadali drewniany dworek na terenie powstałego w XIX wieku parku. Budowniczym zamku był być może arcybiskup Władysław Oporowski (herbu sulima). Równie dobrze ufundować zamek mógł Mikołąj Oporowski, wojewoda łęczycki. Na miejsce budowy wybrano naturalne wzniesienie wokół którego wykopano fosę. W momencie śmierci Mikołaja (1425) zdążono ukończyć wieżę zamkową. Dalsze prace prowadził syn Mikołaja - wspomniany wcześniej Władysław. Zmienił on projekt ojca czego ślady pozostały w fundamentach - te bowiem wybudowano za życia Mikołaja. Władysław zamiast budowli obronnej wzniósł rezydencję w której planował zamieszkać na starość.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

W 1632 roku z rąk Oporowskich zamek przeszedł w ręce Tarnowskich. 25 lat później został spalony przez Szwedów. W dziejach budowli był to pierwszy i ostatni upadek. Pod koniec XVII wieku odbudowany zamek znów służył jako rezydencja. Po kilku kolejnych zmianach właścicieli i przebudowach przetrwał wojny i stał się własnością państwa. W 1947 rozpoczęto prace mające na celu otwarcie w murach zamkowych muzeum. Dwa lata później nastąpiło jego otwarcie i otwarte jest do dnia dzisiejszego :)

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek