Kościół w Oporowie

Choć datę zakończenia budowy kościoła św. Marcina określa się na rok 1450, to pierwsze prace przy rozbudowie wcześniejszej, drewnianej świątyni rozpoczęto już 25 lat wcześniej. W roku 1453 przekazano go do posługi duszpasterskiej oo. paulinom. Materiał z którego wykonano najstarsze części kościoła są identyczne z wykorzystanymi do budowy oporowskiego zamku. Kościół przez wieki ulegał modyfikacjom zachował jednak na zewnątrz pierwotny gotycki charakter.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Istnieje legenda z serii "tunelowych" łącząca zamek z klasztorem ojców paulinów. W tunelu łączącym obie budowle mieli spotykać się potajemnie przeor klasztoru i córka właściciela zamku. Niebiosa wzburzone takim ich zachowaniem zesłały piorun niszczący tunel wraz z kochankami.

Inne wersje legendy zamiast przeora podają młodego mnicha, a sprawcą zasypania tunelu bywa ojciec dziewczyny. Badania archeologiczne nie potwierdziły istnienia tunelu. Ale kto by im tam wierzył :)

Obrazek
Obrazek