Ruiny pałacu w Kamieniu

W okresie wybujałej wegetacji widać tu niewiele poza samą wieżą narożną dawnego pałacu.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Obrazek
Obrazek
Dopiero gdy liście opadną lub jeszcze nie wyrosną dostrzec można także pozostałości piwnic pałacowych...

Obrazek
Obrazek
...zasypanych śmieciami.

Obrazek
Fragment jednego z pozostałych budynków gospodarczych.

Obrazek
Jedyne informacje o tych ruinach można znaleźć na stronie powiatu opolskiego i przytaczam je w całości.

Pałac Cywińskich w Kamieniu
Zespół pałacowo - parkowy wybudowała ok. 1834 rodzina Brzozowskich. Położony jest na pn.- wsch. krańcu wsi Kamień (gmina Łaziska), przy szosie z Opola Lubelskiego do Piotrawina. Od 1880 r. majątek był własnością Cywińskich, którzy dokonali rozbudowy pałacu i folwarku. W 1944 r. został wywłaszczony, rozpoczął się okres dewastacji obiektu. W 1956 r. pałac zniszczył pożar. Dziś można jedynie oglądać pozostałości pałacu i folwarku. Wieżę, wozownię i fragment ogrodzenia.