Grób leutnanta Paula Kleina

Mogiła pochodzi z roku 1915. Wypatrzyłem ją wśród zdjęć na mapie Google. Jest po przeciwnej stronie lasu niż Stróża i przylegający do niej Kraśnik. Stoi frontem do torowiska przebiegającej skrajem lasu linii kolejowej. Stan zadziwiająco dobry w porównaniu z innymi mogiłami w okolicy.

Obrazek

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Las w którym znajduje się ta mogiła nosi nazwę Jurnica. W 2006 lub 2007 roku "poszukiwacze złota" grób rozkopali. Przewrócili obelisk. Grób uporządkowano w 2007 roku.
Kim był jednak Paul Klein? Urodził się w Odessie. Czy był architektem odeskim czy jego synem? Służył w stacjonującym w Stuttgarcie Regimencie Budowy Dróg. 1 sierpnia 1915 roku - gdy zmarł - front znajdował się już daleko od tego miejsca. Mógł więc zginąć w wyniku wcześniej odniesionych ran lub z rąk maruderów.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Z wydawnictwa Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie, oprac. Marek Florek, Warszawa 1994, s. 156 można się dowiedzieć, że:

Położona w lesie "Jarnica", na północny-wschód od wsi, przy torach kolejowych linii Kraśnik - Rozwadów. Mogiła leutnanta armii austro-węgierskiej poległego 1 sierpnia 1915 r. Pierwotnie otoczona ogrodzeniem z łańcuchów rozpiętych między czterema słupkami z piaskowca. Nagrobek w kształcie sześciobocznej płyty zwieńczonej krzyżem, z rytym napisem: LEUTNANT//PAUL//KLEIN...(nieczytelne)...//LAUGT//1915. (Grób został rozkopany przez nieznanych sprawców w 1986 r.)

Autor opracowania korzystał z kart cmentarzy. Zamieścił też zdjęcie prawdopodobnie zrobione w 1986 roku - widać na nim, że mogiła jest rozkopana.