Pomnik ofiar II wojny światowej w Ciepielowie

Pomnik ten znajduje się przy drodze Ciepielów - Chotcza. Po przeciwnej stronie rzeczki Iłżanki niż samo centrum Ciepielowa. Wystawiony jeszcze za komuny ale niedawno wyremontowany przez kombatantów i opatrzony erratą w postaci nowej tablicy.

Obrazek

Pokaż Martyrologia XX wieku na większej mapie

Obrazek
Pierwotny napis głosi:

W latach 1939-1945
okupanci hitlerowscy
zamordowali około 600 osób
w tym mężczyzn, kobiety i dzieci.

Obrazek
Poprawka (pisownia oryginalna):

Trzeźwość Uczciwość Umiejętność to Droga Szczęścia
Hasło Wychowawcze B.Ch. W latach 1939-1945
W tym regionie hitlerowcy wymordowali nie 600, ale ok. 900 osób
Polaków, Żydów, Romów w tym Kobiet i Dzieci 31.IX.1943 r.
Zgrupowanie Partyzanckie Batalionów Chłopskich "Ośki"
pod dowództwem "Boryny"
pobiło ekspedycję Karną S.S w Ciepielowie sprawców tych zbrodni.
Niektórzy z pomordowanych są wymieniani na pomniku "Ośki"
w Rynku i na Cmentarzu w Ciepielowie.

Renowacji tego pomnika dokonał
Związek Gminny Kombatantów w Ciepielowie
ze składek członkowskich żołnierzy WP, BCH, AK, AL.
AD 2007. Potomnym ku pamięci.

Wygląda to na walkę o liczby, chodzi jednak o pamięć z której zniknęły imiona i nazwiska, a pozostały już tylko liczby.