Pomnik poległych partyzantów w Mniszku

Pomnik znajduje się obok kolumny przydrożnej z początku XVII w.

Obrazek

Pokaż Martyrologia XX wieku na większej mapie

Treść napisu umieszczonego na tablicy:

POLSKA - TO LUDZIE, MOGIŁY I GROBY
ŚP
EUGENIA ZIĘTEK, ps. ROZSĄDNA
FRANCISZEK ZIĘTEK, ps, KANOK
CZŁONKOWIE AK ZGINĘLI Z RĄK
OKUPANTA HITLEROWSKIEGO
18 LIPCA 1943 ROKU
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Obrazek
Może z czasem pojawią się jeszcze jakieś informacje związane z partyzantami z Mniszka. Na chwilę obecną wiem, że nic nie wiem.