Pałac Sonnenbergów w Kijanach

Nie tak dawno temu, bo w roku 1531 zanotowano pierwszą informację o zamku w Kijanach. Dobra te wówczas należały do rodu Komorowskich. Zamek najprawdopodobniej powstał wcześniej. Jeszcze w tamtych czasach Wieprz był rzeką spławną i ważną drogą spławiania zboża do Gdańska. Brodów na Wieprzu strzegły warownie. Jedną z nich był właśnie kijański zamek. Pod koniec wieku XVI przeszedł on we władanie Piotra Czernego (fundatora drewnianego kościoła w Kijanach), a potem, w wieku XVII stał się częścią dóbr Firlejów. Firlejowie zmodernizowali warownię, wybudowali wewnątrz niej wieżę mieszkalną. Znajdował się tu włoski ogród ziołowy. W pobliżu zamku zaś umieścili Firlejowie zwierzyniec. Jeszcze wtedy zamek stał pośród lasów, a wioska była przy nim malutka (tak to przynajmniej widział włoski podróżnik goszczący w tych okolicach w drugiej połowie XVII wieku). W inwentarzu dóbr Sanguszków z połowy wieku XVIII znajdują się informacje o fatalnym stanie budowli.

Obrazek

Pokaż Pałace i dwory na większej mapie

Klucz lubartowski Sanguszków został zakupiony w 1845 roku przez Bank Polski. Przeprowadzono parcelację dóbr. Wydzielony z tego klucza klucz dóbr kijańskich nabył w 1853 roku Ludwik Fryderyk Jakobs, później odsprzedał go Stanisławowi Sonnenbergowi. Ten ostatni ok 1880 roku przystąpił do przebudowy dawnego zespołu zamkowego. Z zamku pozostały jedynie sklepione kolebkowo piwnice z lunetami. Na nich stanął pałac projektu Apoloniusza Pawła Nieniewskiego. Nieco później do pałacu dobudowano ośmioboczną salę balową. Ogród zamkowy zmienił się w park w stylu angielskim. Od frontu wejście zdobią posągi Demeter i Ateny.
W roku 1914 Lubelskie Towarzystwo Rolnicze odkupiło część dóbr kijańskich wraz z pałacem. Realizując ostatnią wolę Erazma Plewińskiego zorganizowało w pałacu szkołę rolniczo-ogrodniczą.
W okresie PRL i później, w budynku nadal mieściła się szkoła rolnicza. Był tu też podobno komisariat policji. Dziś budynek prosi o remont, zaś park, coś niecoś zdziczał.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
W tekście wykorzystałem informacje z artykułu autorstwa Izy Korzeniowskiej, a umieszczonego na witrynie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, oraz informacje z portalu kijany.pl pochodzące z pracy "Powiat Łęczyński - monografia krajoznawcza".