Ruiny zamku w Bodzentynie

Wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku w Bodzentynie zamek stanął na miejscu drewnianego pałacu należącego tak jak i zamek do biskupów krakowskich. Ten średniowieczny zamek stał się częścią umocnień miasta.

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Składał się z jednej wieży i przylegającego do niej budynku mieszkalnego. Po 1410 roku, podczas pożaru miasta uszkodzony został też zamek. W 1413 roku usunięto szkody i wybudowano skrzydło mieszkalne. Pod koniec wieku XV wzniesiono jeszcze jedno skrzydło. A pod koniec wieku XVI całość przebudowano na renesansową rezydencję. W następnym stuleciu powstaje kolejne skrzydło oraz budynek bramny. W drugiej połowie XVII wieku dokonano kolejnej przebudowy. Tym razem zamek przebudowano w stylu barokowym i oddzielono murem od miasta. Podczas tej przebudowy powstał do dziś zachowany portal z czerwonego piaskowca.

Kolejna przebudowa nastąpiła w połowie wieku XVIII i była ostatnią. Pod koniec tego wieku sejm odebrał dobra biskupom krakowskim. Od tego momentu można mówić o popadaniu budowli w ruinę.

W tekście wykorzystałem informacje umieszczone na stronie Zamki Polskie