Cmentarz żołnierzy radzieckich w Sandomierzu

Decyzję o założeniu cmentarza centralnego podjęto w roku 1951. Przenoszono na jego teren ciała z mogił na terenie miasta i jego okolic. Na terenie samego Sandomierza zewidencjonowano ponad 180 mogił poległych czerwonoarmistów oraz mogiłę jeńców radzieckich stworzoną przez okupantów niemieckich w pobliżu jednego z sandomierskich cmentarzy. Dziwić nieco może powoływanie się na ustawę o grobach wojennych z 1933 roku. W stosunku cmentarzy i grobów z I wojny światowej niejednokrotnie ją przecież ignorowano.

Obrazek

Pokaż Martyrologia XX wieku na większej mapie
Prace nad tworzeniem cmentarza przy ulicy Mickiewicza zakończono w roku 1953. Ostatnie ciało przeniesiono na teren cmentarza z Chwałek w 1971 roku.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Podczas zakładania cmentarza przeniesiono na jego teren ciało pułkownika Skopenki. Gdy w roku 1945 jego ciało przetransportowano spod Wrocławia do Sandomierza spoczęło ono w mogile na sandomierskim rynku. W 1990 roku obok jego grobu umieszczono stojący dotąd przy Bramie Opatowskiej pomnik.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Skorzystałem z informacji zamieszczonych na stronie Miejsca Pamięci Narodowej Powiatu Sandomierskiego