Kirkut w Ożarowie

Należący obecnie do województwa świętokrzyskiego Ożarów posiada ponad czterystu-letni cmentarz żydowski. Większość mieszkańców przez prawie trzy wieki stanowili tu Żydzi. Mnie przyciągnęły tu widziane na stronach Wirtualnego Sztetlu zdjęcia macew. Dotąd nie widziałem tak ładnych i bogatych. Zapewne i osoby na których grobach macewy te stawiano należały do grupy zamożnych Żydów. Dobry stan macew jest wynikiem ich przechowywania w dobrych warunkach do czasu odnowienia cmentarza. Prace renowacyjne rozpoczęto w 2001 roku.

Obrazek

Pokaż Kirkuty na większej mapie

Teraz cmentarz pozostawiono naturze sądząc po tym co zastałem na miejscu. Nawet koszenie trawy chyba odbywa się jedynie między murem otaczającym kirkut i jezdnią ul. Partyzantów. Na terenie nekropolii znaleźć można szklane butelki i opakowania po przekąskach. Za to nie widać macew których zdjęcia tu mnie przyciągnęły. Szczęśliwie zastałem na terenie cmentarza dwoje spacerujących młodych ludzi. Na pytanie o macewy wskazali mi największe zarośla. Faktycznie tam je znalazłem. Na ziemi jednak są widoczne śladu macew połamanych - pokryte mchem więc nie nowe. Oraz poprzewracane macewy również od dawna znajdujące się w pozycji leżącej. Całość gęsto porośnięta pokrzywami.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Ścieżka z fragmentem macewy

Obrazek
Macewa leżąca w pokrzywach

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek