Zamek w Sandomierzu

Zamek w Sandomierzu wzniesiono na terenie dawnego grodu. To co dziś można oglądać nie jest już tym dawnym zamkiem gotyckim. Ten już w wieku XVI zaczęto przebudowywać. Formą ostateczną był zamek renesansowy z prostokątnym dziedzińcem. Przestał istnieć w wieku XVII gdy szwedzka załoga opuszczając go detonowała zgromadzone w piwnicach zapasy amunicji.

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

W najlepszym stanie po wysadzeniu zamku pozostało skrzydło zachodnie i je odbudowano. W latach 1680-1688 na polecenie króla Jana III Sobieskiego skrzydło to przebudowano upodabniając go do budowli pałacowych. Budynek ten został zdewastowany w czasach konfederacji barskiej. Rozpoczęte prace remontowe przerwała decyzja władz austriackich o zaadaptowaniu budowli na siedzibę sądu i więzienie. Więzienie funkcjonowało tu aż do roku 1959.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek