Ruiny pałacu Karskich we Włostowie

Włostów (miejscowość niedaleko Opatowa) wszedł w posiadanie Karskich pod koniec XVIII w. drogą kupna. W miejscu wcześniej stojącego pałacu Stanisław Karski postawił nowy - neorenesansowy. Projektantem był Henryk Marconi. Prace budowlane trwały od 1854 roku do 1860. Do prac wykończeniowych sprowadzono włoskich rzemieślników. 40 lat po wybudowaniu pałacu nastąpiła jego przebudowa. Tym razem projektantem był Władysław Marconi - syn Henryka. W latach trzydziestych pałac zaopatrzony był w instalację elektryczną i bieżącą wodę (ciepłą i zimną).

Obrazek

Pokaż Pałace dwory zamki na większej mapie

Pałac posiadał ok. 30 pokoi. Wśród nich i pokój dla zaprzyjaźnionego z Karskimi biskupa sandomierskiego - Ryksa. Ze szczególnych pomieszczeń warto wymienić kaplicę domową. Ona jedna posiada jeszcze dach. Na jej obecny stan wpływ mieć miała groźba kary boskiej za dewastację wypowiedziana przez miejscowego proboszcza. Do stanu obecnego zaś budynki doprowadziła gospodarka socjalistyczna. Mieszczące się w pałacu Państwowe Gospodarstwo Rolne nie zajmowało się konserwacją budynków i parku. W tej chwili o prawo do zajmowania się ruinami walczą dwie fundacje - jedna zajmuje się rozwojem gospodarczym, druga opieką nad ruinami (głównie zamek Krzyżtopór). Puki co wygrała fundacja gospodarcza i na placu przy ruinach umieszczono skład różnego rodzaju materiałów sypkich.

Strażnicy piachu i żwiru

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Złodzieje są przesądni? Kaplica - jedyna część pałacu nad którą zachował się dach.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obok głównego budynku znajduje się lamus pochodzący z XVI w. Nazywany jest zborem ariańskim, brak jednak dowodów na prawdziwość historyczną tej nazwy.

Obrazek
Obrazek
Karscy po wzniesieniu pałacu i zasiedleniu go przygotowali też dla siebie grobowiec na cmentarzu parafialnym. Grobowiec dwupoziomowy. W części górnej znajduje się kaplica. W dolnej właściwy grobowiec.

Obrazek
Obrazek
Obrazek