Kościół w Samborcu

Kościół wznosi się wysoko ponad samą miejscowością. Kiedyś do stóp wzgórza dochodziła rozlewająca się Wisła. Wg legend świątynię wzniesiono na miejscu dawnej świątyni pogańskiej. Długosz budowę kościoła umieszcza w wieku XIII i wiąże go z osobą Pawła z Samborca. W XIII wieku była to jednak prawdopodobnie świątynia z drewnianą nawą. Miała ulec zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego. Podjęta w XVII wieku odbudowa prawdopodobnie odtworzyła kształt pierwotnej, półokrągłej absydy. Ten element od XVII w do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie.

Obrazek

Pokaż Świątynie na większej mapie

Odbudowana świątynia utrzymana jest w stylu barokowym. Nie jest to jednak barok znany z miast, bogaty. Barok wiejski cechował się oszczędnością - zwłaszcza w wydatkach na budowę. Dlatego kościół w Samborcu nie posiada sklepienia nad nawą tylko sklepienie drewniane. Tego jednak nie widziałem - świątynia była zamknięta, a ja zwykle do świątyń nie wchodzę podczas rowerowych wypadów.

Obrazek
Kaplica przy schodach prowadzących do kościoła

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Żeromski w swoim Dzienniku wspomina o tym kościele ale opisał widok ze wzgórza kościelnego, a nie sam kościół. Dziś już tego widoku nie ma - zasłaniają go drzewa, a tereny kiedyś dzikie i zalewane przez Wisłę zostały "ucywilizowane".