Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
WARSZAWA - cmentarz żydowski przy ul. Okopowej

Warszawski cmentarz przy ul. Okopowej 49/51 - z powierzchnią 33,6 hektara i ponad 200.000 przyjętych pochówków - należy do największych żydowskich nekropolii na świecie.

Pierwszy cmentarz żydowski w Warszawie założono w średniowieczu poza murami miasta. Emanuel Ringelblum lokalizację nekropolii opierał na zapisie zawartym w jednym z dokumentów księcia Bolesława V, wzmiankującym cmentarz żydowski "na drodze, wiodącej do Czerska". Cmentarz ten mógł istnieć zapewne już w XIV wieku i funkcjonował do końca XV wieku, kiedy to wypędzono Żydów z Warszawy. Wiadomo, że około 1520 r. książęta mazowieccy Jan i Stanisław podarowali plac po zniszczonym cmentarzu żydowskim parafii św. Jana. Materiały źródłowe podają, że w 1531 r. w tym miejscu zbudowano piekarnię.

Przez ponad dwieście kolejnych lat Żydzi mieszkający w rejonie Warszawy grzebali swoich zmarłych w Grodzisku Mazowieckim, Nadarzynie, Sochaczewie, Węgrowie i Nowym Dworze Mazowieckim. W dobie komunikacji konnej i przy zachowaniu wymogu dokonania pochówku w ciągu doby od chwili zgonu, musiało to być ogromne utrudnienie. Stan ten trwał do lat osiemdziesiątych XVIII wieku1780 t. , kiedy to z inicjatywy warszawskiego bankiera, Szmula Zbytkowera król Stanisław August Poniatowski wydał zgodę na utworzenie cmentarza żydowskiego na prawym brzegu Wisły, przy obecnej ul. Św. Wincentego. 26 lat później, w 1806 r., Gmina Żydowska w Warszawie założyła własny cmentarz przy ul. Gęsiej, obecnie zwany cmentarzem żydowskim przy ul. Okopowej.

złota macewa Grób familijny Jakóba Loewnber z okna ohelu

Jest to jedna z niewielu czynnych do dziś polskich nekropolii żydowskich. Początkowo cmentarz podzielony był na część męską i żeńską. Z czasem wprowadzono podział na cztery części: kwatery dla żydów ortodoksyjnych, kwatery porządkowe, postępowe i dziecinne. Nekropolia była przeznaczona raczej dla bardziej zamożnej ludności. Pochówki uboższych Żydów kierowano na cmentarz bródnowski.

Teren cmentarny był sukcesywnie powiększany, jednak z czasem nawet kolejne zakupy gruntu przestały wystarczać. Na początku XX wieku zarząd cmentarza zmuszony był do tworzenia tak zwanych nasypów, czyli układania warstw ziemi na starych grobach i pozyskiwania w ten sposób nowych miejsc grzebalnych. Te wypiętrzenia do dziś pozostają widoczne w starej części nekropolii.

cmentarz żydowski w Warszawie - macewa macewa na cmentarzu przy ul. Okopowej nagrobek na cmentarzu żydowskim w Warszawie dłonie w geście błogosławieństwa

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności naziści nie zdewastowali doszczętnie cmentarza. Dość duże zniszczenia przyniosły natomiast walki, toczone na jego terenie podczas Powstania Warszawskiego przez żołnierzy z batalionów "Zośka" i "Parasol". Hitlerowcy wysadzili w powietrze budynki cmentarne wraz z synagogą. Dziś o jej istnieniu przypomina pusty plac z zarysem fundamentów. Podjęte po wojnie próby odbudowy synagogi nie zostały sfinalizowane.

W latach PRL władze zamierzały zlikwidować część cmentarza. Przytoczmy tu fragmenty pisma, jakie w 1962 roku Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej przesłało do akceptacji Związkowi Religijnemu Wyznania Mojżeszowego: "Teren Waszego cmentarza (....) jest przewidziany w pierwszej kolejności do częściowej likwidacji. Cmentarz sąsiaduje z nowopowstającymi osiedlami (....) i stwarza duże trudności przy ich realizacji. (....) Południowa część cmentarza w pasie szerokości ca 60 m przewidziana jest w przyszłości pod arterię komunikacyjną". Plany te - w konsekwencji oznaczające zniszczenie najstarszego sektora nekropolii - nie zostały jednak zrealizowane.

stara brama cmetnarna macewa z jeleniem

Cmentarz żydowski w Warszawie jest miejscem spoczynku znamienitych osobistości, cenionych nie tylko przez Żydów. Wymieńmy niektóre z pochowanych tu osób:

Ludwik Zamenhof - lekarz pochodzący z Białegostoku, politolog, syjonista, twórca i propagator języka esperanto. Jego grób znajduje się w głównej alei, w kwaterze 10, rząd 2.

Hipolit Wawelberg - finansista i filantrop, twórca Fundacji "Tanie Mieszkania w Warszawie", założyciel znanej warszawskiej szkoły technicznej. Współfinansował budowę pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie oraz pierwsze w Królestwie Polskim wydanie jego dzieł. Współzałożyciel Muzeum Przemysłu i Rolnictwa oraz Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej.

Chaim Zelig Słonimski - astronom, wynalazca, publicysta. Pracował nad ulepszeniem maszyny liczącej, telegrafu, procesu cynowania naczyń. Wydawca kilku książek poświęconych matematyce i atronomii. Na łamach swojego tygodnika "Ha-cifra" propagował idee asymilacji. Jego wnukiem był Antoni Słonimski,

Samuel Dickstein - matematyk, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor podręczników i opracowań z zakresu algebry i historii matematyki, pierwszy prezes Towarzystwa Kursów Naukowych,

Edward Flatau - wybitny lekarz neurolog, autor wielu podręczników i prac z zakresu neurologii, neurochirurgii i neurobiologii;

grób Feliksa Perla mauzoleum Pereca, An-Skiego i Dinezona Grób Ludwika Zamenhofa Grób Henryka Wohla
Grób
Feliksa Perla
Mauzoleum Pereca,
An-Skiego i Dinezona
Sarkofag
Ludwika Zamenhofa
Grób
Henryka Wohla

Majer Bałaban - historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny badacz dziejów polskich Żydów, autor kilkudziesięciu opracowań poświęconych historii Żydów w Krakowie, Lublinie i Lwowie,

Estera Rachela Kamińska - aktorka, założycielka warszawskiego Teatru Żydowskiego. Odnosiła sukcesy na scenach między innymi Paryża, Odessy, St. Petersburga. Współzałożycielka Warszawskiej Grupy Literackiej,

Samuel Orgelbrand - absolwent Szkoły Rabinów, filantrop, warszawski antykwariusz i księgarz, wydał 28-tomową Encyklopedię Powszechną oraz wiele dzieł w języku hebrajskim,

Szymon Askenazy - historyk, dyplomata, przedstawiciel polskiego rządu przy Lidze Narodów w Genewie, wykładowca na Uniwersytecie Lwowskim, członek Akademii Umiejętności,

Henryk Wohl - zwolennik asymilacji, wychowanek Szkoły Rabinow, minister finansów Rządu Narodowego w okresie Powstania Styczniowego. Skazany na zesłanie na Syberię, wrócił do kraju po dwudziestu latach. Jego pogrzeb przybrał charakter manifestacji niepodległościowej,

Feliks Perl - działacz lewicowy, poseł, współtwórca Polskiej Partii Socjalistycznej, naczelny redaktor pisma "Robotnik",

Julian Stryjkowski, właść. Pesach Stark - pisarz, autor między innymi takich dzieł jak: "Austeria", "Głosy w ciemności", "Sen Azrila", "Juda Makabi",

Icchok Lejbusz Perec - klasyk literatury żydowskiej, twórca między innymi takich dzieł, jak: "Nocą na starym rynku", "Obrazki z podróży po prowincji", "Znane scenki", "Motywy chasydzkie", "Upadek dworu cadykowego", "Opowiadania ludowe",

Salomon Zeinwel Rapaport (Szymon Anski) - pisarz, dramaturg i publicysta, znawca folkloru. Autor dzieła "Na pograniczu dwóch światów", czyli "Dybuka" - jednego z najbardziej popularnych utworów w języku jidysz.

Adam Czerniakow - działacz społeczny i poltyczny, , prezes Judenratu w getcie warszawskim. Odmówił Niemcom pomocy w organizacji transportów Żydów do obozów zagłady i popełnił samobójstwo. Grobowiec Czerniakowa znajduje się w alei głównej, tuż obok grobu Zamenhoffa.

Cmentarz przy ul. Okopowej zaskakuje różnorodnością form nagrobków. Przeważają oczywiście macewy, czyli pionowe płyty nagrobne, w starej części można znaleźć też nieobrobione, proste kamienie granitowe. Liberalizacja oraz zróżnicowanie majątkowe warszawskich Żydów spowodowało pojawienie się zupełnie nowych form grobowców o rozmaitej, bardzo bogatej stylistyce, wykonanych w stylu egipskim, modernistycznym czy empire. Wiele z nich to prawdziwe dzieła sztuki sepulkralnej, tworzone przez takich mistrzów jak Dawid Friedlander, Szymon Kratka, Henryk Kuna czy wreszcie Abraham Ostrzega.

macewa Jakuba syna Abrahama z Opoczna, zmarłego w 1821 roku Przechylony dzban - oznaczenie grobu lewity czyli pomocnika rabina w synagodze

Wolska nekropolia stanowi kamienny zapis społecznych i kulturowych przemian zachodzących w środowiskach żydowskich. Z jednej strony znajdziemy tu tradycyjne stele ortodoksów czy skromne ohele cadyków, z drugiej - groby działaczy lewicowych z symbolami ruchu robotniczego czy też niezwykle rzadkie nagrobki z zakazanymi w judaizmie przedstawieniami postaci ludzkich. Część tych ostatnich wyszła spod dłuta wspomnianego wyżej Abrahama Ostrzegi. Monika Krajewska, Hanna i Piotr Paszkiewiczowie w książce "Cmentarze żydowskie w Warszawie" tak piszą o jego dziełach: "Zaczął od mglisto zarysowanych postaci, by stopniowo przejść do coraz wyraźniejszych sylwetek. Za pomocą figury ludzkiej chciał wyrazić rozpacz, smutek, beznadziejność i redukował ich wyraz do wątłej linii gestu, skłonu, zwrotu ciała, pochylenia, a same formy postaci bywały najczęściej przesłonięte, ukryte, wciosane w kamień lub sprawiające wrażenie, jakby się zeń wydobywały". Nagrobki dłuta Ostrzegi wielokrotnie wzbudzały kontrowersje bardziej ortodoksyjnych Żydów, często były niszczone.

Asymilacja przejawiała się także w epitafiach, w których hebrajskie napisy zostały wzbogacone o inskrypcje w językach niemieckim i polskim. Polskojęzyczne inskrypcje po raz pierwszy umieszczono na grobie zmarłego w 1852 roku dyrektora Szkoły Rabinów Antoniego Eisenbauma (kwatera 1, rząd 2).

Nagrobek z wizerunkiem matki i dziecka Nagrobek Estery Pave grobowiec Bergsona Nagrobek ze zdjęciem zmarłego
Nagrobki z zakazanymi wizerunkami ludzkimi - od ukrytych twarzy przez nagie aniołki po groby ze zdjęciami

Kilka słów poświęćmy nagrobkom o największych wartościach artystycznych. Do takich z pewnością zaliczymy znajdujący się w kwaterze 33. sarkofag bankiera Wilhelma Landau i jego żony Ewy, wykonany z marmuru w formie trumny okrytej dekorowanej całunem z frędzlami. W kwaterze 20. uwagę zwracają lśniące bielą grobowce kupca Levy'ego Lessera i jego syna Aleksandra. Sarkofag Levy'ego zdobią arkady z orientalną ornamentyką. Również w alei głównej znajdziemy wiele pomników o wybitnych walorach artystycznych. Na początku alei po prawej stronie pochowano kupca Gustawa Bergsona, a jego grobowiec wykonano w marmurze w formie neorenesansowego portalu. Warty uwagi jest pomnik zamordowanego w Treblince artysty Jana Sieroty, przedstawiający postać wtopioną w skałę (kw. 19).

Grobowce Lesserów grób Wilhelma Landau Ohel Berka Sonnenberga
Grobowce
rodziny Lesserów
Grobowiec
Wilhelma Landau
Ohel
Bera Sonnenberga
Grób
Estery Racheli Kamińskiej

Spacerując główną aleją odnajdziemy grób aktorki Estery Racheli Kamińskiej - jej grobowiec zaprojektowany przez Fiszela Rubinlichta zdobią płaskorzeźby tygrysa, jelenia, orła i lwa - oraz monumentalne mauzoleum pisarzy: Icchaka Lejba Pereca, Szymona An-Skiego i Jakowa Dinezona. Na końcu alei przy odrobinie zaangażowania można odszukać nagrobek Estery Pave z zabronionym w judaizmie przedstawieniem ludzkiej postaci. By nie drażnić ortodoksów, skryto je na odwrocie płyty nagrobnej.

Cmentarz jest też największym w Polsce skupiskiem oheli, czyli budynków chroniących groby osób zasłużonych dla społeczności żydowskiej. W większości są to konstrukcje o skromnej, wręcz ascetycznej architekturze. Do wyjątków należy wykonany przez Dawida Friedlandera neoromantyczny grobowiec kupca i cenionego członka warszawskiej gminy żydowskiej Bera Sonnenberga. Na ścianach ohelu umieszczono dwie płaskorzeźby, które w przeszłości były polichromowane. Jedna z nich stanowi ilustrację do psalmu 137: "Nad wodami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu, na wierzbach tej krainy zawiesiliśmy lutnie". Z drugiej strony umieszczono płaskorzeźbione wyobrażenie Warszawy. Powszechnie uważa się, że jest widok warszawskiej Pragi z cmentarzem żydowskim na Bródnie, założonym przez ojca Berka Sonnenberga - Szmula Zbytkowera i wiatrakami znajdującymi się przy dzisiejszym Rondzie Wiatraczna. Niektórzy jednak twierdzą, że jest to obraz lewobrzeżnej części stolicy, z cmentarzem przy ul. Okopowej i wiatrakami w rejonie ul. Młynarskiej. Kaplica grobowa Sonnenberga uważana jest za ohel najciekawszy pod względem architektonicznym.

ohel ohel ohel cadyków wareckich
Ohel rabina
Szlomo Zalmana Lipszyca
Ohel rabina
Jeszai Muszkata
Ściana ohelu
Bera Sonnenberga
Ohel
cadyków wareckich
ohel Emanuela z Przedborza ohel ohel ohel
Ohel
Emanuela z Przedborza
Ohel Jakuba Izaaka
z Mogielnicy

Ohel cadyków
radzymińskich
Ohel Arona Cwi
z Białej Rawskiej
ohel ohel ohel ohel
Ohel Nechemiasza
z Baranowicz
Ohel Mojżesza Mordechaja
z Pelcowizny
Ohel cadyków
mszczonowskich
Ohel cadyków
z Modżyc (Dęblina)
ohel ohel ohel ohel
Ohel Cwi Hirsza
z Łomazów
Ohel Abrahama Józefa
z Kocka
Ohel Mojżesza Mordechaja
z Pilawy
Ohel Samuela Weinberga
ze Słonimia
ohel ohel ohel Ohel cadyka
Ohel cadyka Józefa
Rabinowicza z Warszawy
Ohel Altera Szymona cadyka z Mińska Maz.
Ohel Salomona Henocha
Rabinowicza z Radomska
Ohel
w kwaterze 57.
ohel ohel ohel ohel
Ohel Chaima Sołowiejczyka
i Naftalego Cwi Jehudy
Ohel cadyków
z Jeżowa i Zawiercia
Ohel Awrahama Mosze
z Markuszowa
Ohel
cadyków ze Zwolenia

W pobliżu grobu Bera Sonnenberga znajduje się ohel Szlomo Zalmana syn Icchaka Lipszyca, pierwszego nadrabina Warszawy i autora dzieła Chemdat Szlomo oraz jego potomków: syna Cwi Hirsza i wnuka Bunema Zewa. W kwaterze trzynastej swój ohel mają zmarli związani z dynastią cadyków z Warki: tak zwany "Milczący Cadyk" Mordechaj Menachem Mendel Kalisz syn Izaaka (zm. w 1868 r); Menachem Mendel syn Symchy Bunima z Otwocka, wnuk Menachema Mendla (zm. w 1919 r.); Jakub Juda z Nadarzyna, zięć Menachema Mendla (zm. w 1885 r.); Chaim syn Jakuba Judy (zm. w 1923 r.). Nieopodal, również w kwaterze trzynastej stoi ohel z umieszczoną na zewnątrz tablicą epitafijną, należący do cadyka Emanuela z Przedborza (zm. w 1865 r.). W kwaterze 32 swoje ohele mają cadycy z Radzymina, Jakub Arie Guterman, Lewi Izaak, Menachem Mendel Guterman i Nechemiasz Alter; oraz - naprzeciwko grobowca Landau'a - cadyk Jakub Izaak z Mogielnicy, pochodzący z dynastii kozienickiej. Największe zagęszczenie oheli znajdziemy w północnej części nekropolii, w kwaterach 47 i 57 - są to kaplice grobowe między innymi Abrahama Józefa z Kocka, Izraela Tauba "Modzycera" z Dęblina, Jakuba Dawida z Dęblina, Mordechaja Józefa ze Złotopola, Cwi Hirsza z Łomazów. W pobliżu alei głównej znajduje się ohel Barucha Szapiry syna Jakuba Jehoszuy, cadyka z Czyżewa. Wszyscy oni odegrali ważne role w ruchu chasydzkim i do dziś do ich grobów pielgrzymują pobożni Żydzi z całego świata. Wiele osób odwiedza kwaterę 49, gdzie swój ohel mają: słynny rabin Chaim syn Józefa Dowa Bera Sołowiejczyk zwany Brisker Raw, wykładowca w jesziwie w Wołożynie, autor licznych dzieł talmudycznych; oraz jego teść Naftali Cwi Jehuda syn Jakowa Berlin - rektor jesziwy wołożyńskiej.

Na cmentarzu jest wiele mogił Żydów zmarłych lub zamordowanych w getcie, bojowników powstania w getcie warszawskim czy Żydów walczących w konspiracji. Na niejednym grobie z okresu Holocaustu możemy znaleźć pełne bolesnej emocji napisy: "zastrzelony przez niemieckich zbrodniarzy...", "wydana Niemcom przez szmalcowników...". W czasie II wojny światowej na terenie cmentarnym i pobliskim stadionie sportowym w zbiorowych mogiłach grzebano ofiary nazistów.

Na niejednym grobie z okresu Holocaustu możemy znaleźć pełne bolesnej emocji napisy: "zastrzelony przez niemieckich zbrodniarzy...", "wydana Niemcom przez szmalcowników..." Grób Ireny Świdowskiej symboliczna mogiła Janusza Korczaka
... Zginęła z rąk
oprawców hitlerowskich..
... Zamordowany
przez szmalcowników..
Grób Adiny Blady-Szwajger
lekarki z getta
Symboliczna mogiła
Janusza Korczaka

Kronikarz warszawskiego getta Emanuel Ringelblum w swym pamiętniku w dniu 20 maja 1940 roku tak opisywał cmentarz z lat okupacji: "Zmarłych grzebie się nocą, między godziną pierwszą a piątą nad ranem, bez całunu w białym papierze, który się potem zabiera, w masowych grobach. Na początku układano zwłoki w oddzielnych grobach, jedne obok drugich, obecnie zaś w jednym grobie. Brak już ziemi do chowania nieboszczyków. (...) Na cmentarz przychodzą stale różne grupy wycieczkowiczów (wojskowi, cywile), większość nie okazuje Żydom żadnego współczucia (.....). Szczególne zainteresowanie wywołuje szopa, w której leżą w ciągu dnia dziesiątki nieboszczyków. Byłem dziś w tej szopie. To po prostu makabra. Pod osłoną z czarnego papieru leży mnóstwo trupów, okrytych strzępami odzieży, prawie jak w jatce. Nieboszczycy to kościotrupy, widzi się tylko kości obciągnięte cienką skórą". Trzy miesiące później Ringelblum zanotował: "W upalne zieje od tych masowych grobów tak silny odór, że nie sposób przejść obok nich, nie zatykając nosa".

Fotograficzną dokumentację tego dramatu tworzą między innymi zdjęcia wykonane przez Niemców. Wiele zdjęć na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej zrobił feldfebel Wehrmachtu, H. Jost. Jego liczne fotografie, wykonane 19 września 1941 roku, w dniu urodzin autora, obrazują skalę dramatu. Dzięki uprzejmości p. Jana Jagielskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego, w naszym serwisie prezentujemy niektóre ze zdjęć H. Josta. Uprzedzamy, że zdjęcia przedstawiają drastyczne sceny. Kliknij tu, by zobaczyć wybrane fotografie H. Josta.

Z drugiej strony cmentarz stanowił miejsce, w którym schronienia szukali uciekinierzy z getta. Przypomina o tym chociażby otwarty właz do kanału ściekowego, łączącego cmentarz z gettem i "aryjską" częścią miasta czy zachowana do dziś - wykonana z szyn tramwajowych, macew i cegieł - kryjówka, w której okupację przetrwała rodzina Karmi.

Pomnik Pamięci Dzieci - Ofiar Holocaustu Pomnik Pamięci Dzieci - Ofiar Holocaustu Lusia Bronstein
Pomnik Pamięci Dzieci Ofiar Holocaustu ...tylko ja ocalałem.
Jacek Eisner
Zdjęcia dzieci
- ofiar Holocaustu
Lusia
córka Chaskiela Bronsteina

Za placem po zniszczonej synagodze zwraca uwagę wzruszający Pomnik Pamięci Dzieci - Ofiar Holocaustu, ufundowany przez Jacka Eisnera. Na jednej z jego ścian umieszczono napis: "Babcia Masza miała dwadzieścioro wnucząt, Babcia Hana miała jedenaścioro. Tylko ja ocalałem. Jacek Eisner". W dolną część pomnika wtopiono zdjęcia żydowskich dzieci, które zginęły w latach II wojny światowej. Każda fotografia skrywa tragiczną historię. I tak zdjęcie zamyślonej dziewczynki w kraciastym ubraniu i czapce przedstawia Lusię, córkę Chaskiela Bronsteina, właściciela zakładu Fotografika w Tarnowie, wzmiankowanego przez Pawła Huelle w opowiadaniu "Mercedes Benz". Rodzina Bronsteinów została wywieziona do obozu na terenie III Rzeszy. W jednym z listów Bronsteinowie informowali, że czują się dobrze, mają widok na Alpy i proszą o przysłanie chleba. Ich dalszy los pozostał nieznany.

Obok wzniesiono symboliczną mogiłę Janusza Korczaka i jego wychowanków z Żydowskiego Domu Dziecka. Pomnik ten początkowo był wykonany ze sztucznej żywicy. Okazał się jednak materiałem łatwopalnym. Dzięki darczyńcom kilka lat temu wykonano jego kopię z brązu. Oryginał przekazano do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Borzęcziczkach, którego wychowankowie zajmują się restauracją żydowskich cmentarzy.

Na terenie przylegającym do cmentarza od strony południowej, przy ul. Gibalskiego znajduje się miejsce eksterminacji Polaków i Żydów. Podczas II wojny światowej hitlerowcy dokonywali tu masowych egzekucji, a ofiary zakopywali w zbiorowych mogiłach.

Cmentarz można odwiedzać od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 17.00 (w miesiącach jesienno-zimowych do zmroku), w piątki w godzinach 09.00 - 13.00 , w niedziele od godz. 09.00 do 16.00. W soboty oraz w dni świąt żydowskich cmentarz jest nieczynny. Od zwiedzających można zostać pobrana niewielka (ok. 6 zł) opłata za wstęp. W domu pogrzebowym można nabyć publikacje na temat cmentarza.

Na przełomie lat 2006 i 2007 dokonano inwentaryzacji grobów. Więcej informacji o prowadzonych pracach można znaleźć tutaj. Spis nagrobków wraz z prostą w obsłudze wyszukiwarką jest dostępny na witrynie internetowej www.cemetery.jewish.org.pl.

tekst & zdjęcia: K. Bielawski

Polecamy odwiedzenie oficjalnej strony internetowej cmentarza - http://beisolam.jewish.org.pl

Wiele zdjęć z cmentarza przy ul. Okopowej znajdziesz w fotogalerii Mariusza Sprucha
Przeczytaj wiersz Mosze Knaphajsa "SKARGA MOJEGO TATY NA CMENTARZU NA GĘSIEJ
Cmentarz żydowski w Warszawie na mapie satelitarnej
Współrzędne cmentarza wg GPS: N 52° 14.700' E 020° 58.600'

Odwiedź też strony poświęcone innym cmentarzom żydowskim w Warszawie:
Cmentarz średniowieczny
Cmentarz żydowski na Bródnie
Cmentarz żydowski w Radości
Cmentarz żydowski w Aleksandrowie

Teksty i zdjęcia opublikowane w serwisie www.kirkuty.xip.pl są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas