Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
TUCZNO      

Początki osadnictwa żydowskiego w Tucznie przypadają prawdopodobnie na XVII wiek. Wiadomo, że 1731 roku Żydzi otrzymali od Marii Radońskiej przywilej, zezwalający na osiedlenie się w rejonie dzisiejszej ulicy Marii Konopnickiej. Dokument ten określał też dozwolone Żydom rodzaje rzemiosła. Po pierwszym rozbiorze Polski i przejęciu Tuczna przez Prusy, wielu Żydów zostało zmuszonych do opuszczenia miasta. Mimo to w 1804 roku społeczność żydowska w Tucznie liczyła około dwustu członków, co stanowiło niemal 28% wszystkich mieszkańców. Druga połowa XIX wieku przyniosła spadek ludności wyznania mojżeszowego. W 1900 roku w Tucznie żyło już tylko 54 Żydów, a ich udział w całej populacji spadł do 2,6%.

Nazizm przyniósł zagładę tucznowskiemu sztetl. Podczas "Nocy Kryształowej" spalono synagogę i splądrowano żydowskie budynki. Pozostałych w mieście Żydów w latach II wojny światowej deportowano do gett we wschodniej części Polski.

Cmentarz żydowski w Tucznie położony jest w południowo-zachodniej części miasta, na wzgórzu za młynem. Można dojść do niego ulicą Młyńską. Nie ma informacji o dokładnej dacie powstania nekropolii, przypuszczalnie cmentarz powstał w XVII wieku. Zachowane nagrobki pochodzą z XVIII i XIX stulecia. Najstarszy z nich pochodzi z 1788 roku. Wyryto na nim napis: "Tu spoczywa mąż prawy i poważany, który kroczył drogami wiary, chawer Zelig syn Pinchasa błogosławionej pamięci. Zmarł dnia piątego miesiąca Siwan roku 548 według skróconej rachuby. Niech jego dusza ma udział w życiu wiecznym". Macewy datowane na XVIII i XIX wiek są wykonane z kamieni polnych, z inskrypcjami w języku hebrajskim. Młodsze stele z XIX wieku stanowią przejaw asymilacji - świadczą o tym napisy epitafijne w języku niemieckim. Najmłodszy zidentyfikowany nagrobek nosi datę 1896 r.

Nekropolia wydaje się być kompletnie zapomniana. Pozostało tylko kilkanaście nagrobków oraz resztki zniszczonego muru cmentarnego. Jak pisze nasz korespondent: "Ten cmentarz ginie"

Na podstawie ulotki autorstwa Dariusza Lipińskiego oprac. K. Bielawski
zdjęcia: Jacques Lahitte

Cmentarz żydowski w Tucznie
Tuczno - macewa
macewa na cmentarzu żydowskim w Tucznie
Tuczno - kirkut
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas