Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
SEJNY  

"Nie ma już w Sejnach Żydów,
ale żydowska dusza gdzieś tutaj się ciągle znajduje".
Szewach Weiss

W Sejnach, pośród starych kamieniczek i drewnianych chat, pomiędzy synagogą a klasztorem dominikanów, można odnieść wrażenie podróży w czasie. Sejny przypominają na swój sposób Tykocin, choć z pewnością są miasteczkiem bardziej ruchliwym i zadbanym. Przyjeżdża tu wielu turystów, pielgrzymujących śladami Jana Pawła II, przybywają tu także miłośnicy judaików.

W 1602 roku dobra sejneńskie zostały zapisane zakonowi dominikanów, którzy okazali się niezwykle przedsiębiorczymi gospodarzami miasta. Dążąc do rozwoju ekonomicznego oraz powstrzymania konkurencji ze strony pobliskiego Krasnpola, w 1787 roku zakonnicy zdecydowali się na osiedlenie w mieście Żydów. Aby zachęcić ich do zamieszkania w Sejnach, mnisi wybudowali nawet.... synagogę, "gontami krytą, z wystawą od frontu i kolumnadą". W 1859 roku A. Połujański w swej książce zatytułowanej "Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte", tak opisywał tą historię: "Lecz ksiądz Bortkiewicz, ówczesny przeor dominikanów sejneńskich, przeszkodził (...) wzrostowi Krasnopola, albowiem celem ściągnięcia Żydów do Sejn i za pośrednictwem ich ożywienia tamże handlu, zbudował wspaniałą synagogę, do której ród izraelski chętnie się garnął i rozszerzając swe stosunki handlowe, przyczynił się do upadku jarmarków i handlu krasnopolskiego; przez wdzięczność zaś swemu dobroczyńcy ustanowił w synagodze codziennie modły za Bortkiewicza, które dotąd, bez względu, że synagoga podstarzała, i ku upadkowi się nachyla, odprawiać się mają".

Sejny - Biała Synagoga Jesziwa w Sejnach Judaika w Sejnach
Biała
Synagoga
Gmach
Jesziwy
Część ekspozycji judaików w miejscowym Muzeum

Na efekty tych starań nie trzeba było długo czekać - liczba Żydów w Sejnach zaczęła wzrastać w szybkim tempie - od siedemdziesięciu dwóch w 1789 roku, do dwustu dwudziestu dwóch w 1796 roku. W połowie XIX wieku Żydzi stanowili aż 72% wszystkich mieszkańców. Podobnie jak w innych miastach, w pierwszych latach XX wieku liczba ta znacznie spadła - wielu sejneńskich Żydów wyemigrowało do Ameryki i innych krajów. Przed wybuchem II wojny światowej już tylko co czwarty mieszkaniec Sejn miał żydowskie korzenie.

Mimo upływu lat, w mieście zachowało się wiele budynków, należących przed wojną do sejneńskich Żydów. W centrum Sejn wznosi się tak zwana "Biała Synagoga", wybudowana w połowie XIX wieku w miejscu swej drewnianej poprzedniczki. Architektonicznie wnętrze synagogi jest połączeniem gotyckiej sześciopolówki z barokowym rozwiązaniem centralnym, co podkreśla rozmieszczenie filarów. Synagoga jest trzynawowa. W ścianie wschodniej zachowała się wnęka na Torę, tak zwany aron ha-kodesz. Nie przetrwały polichromie, babiniec oraz bima, czyli wzniesienie, z którego rabin przemawiał do wiernych. Po wojnie synagoga była używana jako magazyn i zajezdnia samochowa. Dziś w odrestaurowanych salach odbywają się wystawy i koncerty.

Biało-niebieski budynek obok synagogi mieścił niegdyś jesziwę, założoną zapewne przez rabina Mojżesza Icchaka Awigdora. Pracownicy Fundacji Pogranicze tak mówią znaczeniu tej uczelni: "Szkoła ta cieszyła się ogromną sławą wśród maskilów - zwolenników oświecenia żydowskiego, ściągając wielu uczniów z odległych terenów Rosji i Polski. Dzięki niej Sejny - wprawdzie na krótko - stały się centrum haskali (oświecenia) dla całej Litwy. Tu odbywały się konferencje najwybitniejszych rabinów litewskich. Wkrótce rząd carski, w obawie przed rozprzestrzenianiem się nauk Awigdora na tereny polskie i w głąb Rosji, zamknął jesziwę w Sejnach, a Awigdora skazał na banicję. Pod koniec XIX i na początku XX wieku w budynku jesziwy mieścił się cheder - wyznaniowa szkoła początkowa dla chłopców. Górne piętro zajmował dom modlitwy, tu prawdopodobnie mieścił się także rabinat". W czasach PRL w budynku jesziwy produkowano kapcie, stąd do dziś mieszkańcy Sejn nazywają ten gmach "papuciarnią".

W kolejnej kamienicy, z charakterystyczną płaskorzeźbą Żyda-tułacza przy wejściu, znajduje się siedziba Fundacji "Pogranicze", założona przez grupę ludzi, zafascynowanych wielokulturową spuścizną regionu. W salach wystawowych można obejrzeć niewielką ekspozycję judaików. Również w pobliskim Muzeum wystawione są pamiątki po sejneńskich Żydach - stare druki, jad czyli wskaźnik używany przy czytaniu Tory, kielichy kiduszowe, świeczniki i inne przedmioty kultu. Warto wspomnieć o historii tego budynku. W Sejnach nazywano go Starą Pocztą, jako że przez całe lata, od końca XIX wieku, mieścił się tutaj urząd pocztowy. Jednak początki tego budynku, sięgające połowy XIX wieku, wiążą się z sejneńską wspólnotą żydowską, która w ubiegłym stuleciu stworzyła tu silny ośrodek oświeceniowy. W owym czasie pisarz Tuwie Pinkas Szapiro założył tutaj hebrajskie gimnazjum, jedną z pierwszych szkół żydowskich o świeckim charakterze, gdzie obok religii uczono m.in. geografii, matematyki i przedmiotów humanistycznych. W 1992 roku w Sejnach oddano do użytku nowy urząd pocztowy. Spadkobierca właścicieli Starej Poczty, pan Jan Polkowski, odstąpił budynek miastu za kwotę niższą od faktycznej jego wartości, oczekując w zamian, że zostanie odremontowany i przeznaczony na cele kulturalno-oświatowe. W roku 1997 sejneńscy radni przekazali Starą Pocztę nieodpłatnie Ośrodkowi Pogranicze. Inwestycję remontową według projektu architektonicznego Rafała Winiewicza i realizowaną przez zakład budowlany Krystyny i Bronisława Kotwiców, rozpoczęto jeszcze dzięki środkom wyasygnowanym przez wojewodę suwalskiego. Aż do ukończenia kontynuowano ją ze środków urzędu marszałkowskiego województwa podlaskiego. Pewnego wsparcia inwestycji udzielił także Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznała dotację na wyposażenie Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, sali projekcyjnej, studia filmowego i fotograficznego. Datę 23 stycznia 2002 roku w jedenastą rocznicę powstania Ośrodka Pogranicze wyznaczono na dzień uroczystego otwarcia Domu Pogranicza.

Żydzi z Sejn byli grzebani na cmentarzu, położonym na terenie wsi Marynowo, przy drodze w kierunku Augustowa, tuż poza granicami miasteczka. Nekropolia została zniszczona przez nazistów, a proces dewastacji trwał też w okresie powojennym. Do dziś na cmentarzu zachowały się jedynie pojedyncze podstawy nagrobków. Na terenie miasta wciąż znajdowane są macewy, które pracownicy Fundacji "Pogranicze" zabierają i zabezpieczają we wnętrzu synagogi.

Pomnik Pamięci Żydów Sejneńskich
Teren cmentarza żydowskiego w Sejnach Pomnik Pamięci
Żydów Sejneńskich
"Pamięci Żydów Sejneńskich"
Grób na cmentarzu żydowskim w Sejnach Sejny - groby na cmentarzu żydowskim Odzyskane macewy przechowywane są w synagodze
zniszczone groby
na cmentarzu żydowskim
macewy
w synagodze

W maju 2002 roku, dzięki staraniom Fundacji "Pogranicze", na terenie cmentarza odsłonięto pomnik, poświęcony Żydom z Sejn. Na kamieniu, stylizowanym na stelę nagrobną, wyryto napis w języku polskim i hebrajskim: "Pamięci Żydów Sejneńskich. Mieszkańcy Sejn". W uroczystości odsłonięcia udział wzięli liczni goście, między innymi Szewach Weiss - ambasador Izraela w Polsce i wielki orędownik dialogu polsko-żydowskiego, Max Furmański - kantor urodzony w Sejnach, pani Meira z Izraela, której dziadek spoczywa na tym cmentarzu, przedstawiciele Gminy Żydowskiej z Kowna, władze miasta i powiatu, Kazimierz Gacki - proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Przyszło też wielu mieszkańców Sejn. Podczas ceremonii Szewach Weiss wypowiedział znamienne słowa: "Sąsiedztwo bez sąsiadów nie może istnieć. To spotkanie, to dowód, że łączy nas jakaś tęsknota. Nasza do Was i Wasza do nas. Dowodem zbliżenia jest spotkanie rabina z księdzem. I chociaż nie ma w Sejnach Żydów, jest żydowska dusza. Na ziemi i pod chmurami".


tekst & zdjęcia: K. Bielawski
zdjęcie macew w synagodze: Andrzej Szulczyński
Podziękowania dla p. Bożeny Szroeder z Fundacji "Pogranicze" za okazaną pomoc

Zapraszamy też do odwiedzenia witryny www.bagnowka.com, na której prezentowane są przedwojenne zdjęcia cmentarza żydowskiego w Sejnach.
Posłuchaj opowiadania (mp3) Bożeny Szroeder o działalności
Fundacji Pogranicze; Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas