Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
RAWA MAZOWIECKA
 

Żydzi w Rawie Mazowieckiej mieszkali zapewne już od XV wieku. Metryki koronne wzmiankują bowiem w 1448 roku Żyda "Zandlo de Rawa". Miasto wymienione jest też w spisie skupisk żydowskich z 1507 roku, opodatkowanych w związku z koronacją Zygmunta I. W szesnastym wieku przez wiele miast Rzeczpospolitej przetoczyła się fala oskarżeń Żydów o mordy rytualne. Wydarzenia te nie ominęły Rawy. W 1547 roku dwaj Żydzi rawscy - "Moyses i Abram" - zostali oskarżeni o porwanie, torturowanie i zamordowanie chrześcijańskiego chłopca. Trudno ustalić dziś, czy zarzuty były prawdziwe, czy były jedynie rezultatem antysemickiej nagonki. Sprawcy zostali spaleni na stosie, a ludność żydowska została wypędzona z miasta. Siedemnastowieczny pisarz S. A. Hubicki pisał, iż Żydów z Rawy "na wieki stamtąd wywołano, że i po dziś dzień żaden tam mieszkać nie może".

Żydzi powrócili w okolice Rawy w połowie XVIII wieku, osiedlając się w oddzielonej od miasta rzeką Rylką wsi Wola Zamkowa. Dziś śladem ich obecności w tym rejonie jest ul. Jerozolimska. Żydowscy kupcy i rzemieślnicy z Woli Zamkowej dość szybko zaczęli zagrażać swym chrześcijańskim konkurentom z Rawy. W 1789 roku oskarżono Żydów, iż "odbierają miastu pożytki". Powołana w tym celu królewska komisja lustracyjna, po zbadaniu sprawy, uznając zarzuty wobec Żydów za słuszne tylko w części, orzekła między innymi, że mieszczanie z Rawy "się do żadnych nie garną handlów, ani przez prostotę swą do jakich przemysłów nie są sposobnymi". W 1861 roku dzielnica żydowska w Woli Zamkowej została strawiona przez pożar. Ludność żydowska zaczęła wówczas przenosić się do miasta.

Szczególny przyrost populacji rawskich Żydów przypadł na XIX wiek. O ile w 1808 roku w mieście żyło 808 wyznawców judaizmu, to w 1857 roku liczba ta sięgnęła 1.547 osób, a u schyłku stulecia, w 1897 roku już 2.774 osób, co stanowiło 49% wszystkich mieszkańców. W spisie powszechnym z 1921 roku pochodzenie żydowskie zadeklarowało 3.018 rawian.

Trudna sytuacja gospodarcza w latach międzywojennych przyniosła wzrost nastrojów antysemickich. W dniu 4 września 1934 roku w mieście doszło do zamieszek. Zaatakowano Żydów, rozbijano i plądrowano należące do nich sklepy. Sprawcy zamieszek zostali później skazani na kary więzienia, których wykonanie w postępowaniu apelacyjnym zostało jednak zawieszone. Endeccy aktywiści w ciągu kolejnych lat organizowali akcje bojkotu żydowskich kupców. Pod hasłem: "Nie kupuj u Żyda" bojówki blokowały dostęp do sklepów prowadzonych przez żydowskich mieszkańców Rawy Maz. W 1937 roku omal nie doszło do kolejnej krwawej eskalacji konfliktu.

Po wybuchu II wojny światowej wielu Żydów z Rawy Mazowieckiej zbiegło z miasta, na próżno szukając schronienia w innych miastach, między innymi w Skierniewicach. O tym, co działo się w Rawie Mazowieckiej w pierwszych dniach okupacji, wiemy między innymi dzięki zachowanym w Żydowskim Instytucie Historycznym zeznaniom ocalałych Żydów. Dawid Taśma wspominał: "10 września 1939 roku przybyłem do Rawy Mazowieckiej. Widziałem dużo trupów, Żydów i Polaków, którzy zginęli od bomb. (....) Usłyszałem strzały i uciekłem do piwnicy (....). Dowiedziałem się, że Niemcy zastrzelili Żydów, którzy szli po wodę. Wiedziałem, że Niemcy będą szukać Żydów. Schroniłem się do dołu ustępowego i przesiedziałem dwadzieścia cztery godziny w kale". Przytoczmy też fragmenty relacji Jakowa Zylberberga: "Zamknięto nas w klasztorze. Nagle zaczęli strzelać do wnętrza klasztoru. Krzyki zebranych były rozpaczliwe. Padło wiele ofiar. (....) Potem wszystkich wygnali na rynek, rozkazali położyć się z głową opuszczoną i dalej strzelali. Tak trwało to do rana. (.....) Polakom i Żydom z Rawy kazali ustawić się twarzą do domów. Wśród Żydów był rawieński rabin, który założył tałes i odmówił modlitwę przedśmiertną. Wtedy oni wystawili maszynową bron i zażądali od Żydów pieniędzy. Kiedy pieniądze otrzymali, otworzyli ogień. Ludzie się modlili, rynek wyglądał jak rzeźnia".

Podobnie jak w innych miastach, rawscy Żydzi zostali poddani dotkliwym represjom. Na początku 1941 roku w Rawie Maz. utworzono getto. Zamknięto w nim także osoby z innych miejscowości, między innymi z Białej Rawskiej, Skierniewic, Nowego Miasta nad Pilicą. W 1942 roku liczba Żydów w rawskim getcie sięgnęła czterech tysięcy osób. Bardzo trudne warunki sanitarne przyniosły epidemię tyfusu. Żydzi ginęli w wyniku chorób, głodu i doraźnych egzekucji, wykonywanych między innymi na zamku. Likwidacja getta rozpoczęła się 27 października 1942 roku. Dzień wcześniej do Rawy Maz. przywieziono około czterech tysięcy Żydów z Białej Rawskiej, którzy noc spędzili pod gołym niebem. Rankiem Niemcy otoczyli getto. Żydzi zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów, a następnie wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. Podczas akcji likwidacyjnej zabito wiele osób na terenie miasta.

Po wyzwoleniu do Rawy wrócili nieliczni Żydzi. W październiku 1945 roku w mieście przebywały 33 osoby pochodzenia żydowskiego. Wkrótce i one opuściły swój rodzinny sztetl.

Dziś o żydowskiej historii Rawy Mazowieckiej przypomina cmentarz, znajdujący się na Wzgórzu Sójczym, pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Żydomicką. Nekropolia został założona w drugiej połowie XVIII wieku. Podczas II wojny światowej naziści zniszczyli cmentarz. Dzieła dewastacji dokończono już po wyzwoleniu. Pochodzący z Rawy Maz. p. Jerzy Koprowski w liście przesłanym do naszej Redakcji tak opisuje losy tej nekropolii: "W 1943 roku zostało rozebrane ogrodzenie żydowskiego cmentarza, a macewy użyto do wyłożenia chodników w mieście. Materiały pozyskane z rozbiórek - cegły, kamienie - sprzedano mieszkańcom Rawy i okolic. Po II wojnie chodniki wyłożone macewami rozebrano. Nie wiem, co się z nimi stało - mogę tylko podejrzewać, że gdzieniegdzie pod chodnikami znajdują się jeszcze ich fragmenty". Działacze Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w sporządzonym w dn. 30 maja 1952 roku raporcie o stanie zachowania cmentarzy w regionie łódzkim, w przypadku Rawy Maz. zapisali: "Nagrobki zostały zwiezione na cmentarz, lecz bez obmurowania są rozkradane". W latach sześćdziesiątych planowano nakręcić film o cmentarzu w Rawie - podobno wtedy było tam jeszcze wiele interesujących macew. W 1978 roku zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, cmentarz znalazł się na terenie przeznaczonym na budowę osiedla. Szczęśliwie bloki nie zostały wzniesione na grobach. Odstąpiono też od zamiaru przeprowadzenia przez cmentarz rur kanalizacyjnych. Po latach ówczesny naczelnik miasta, Leszek Czyżewski w liście do Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej pisał: "Doprowadziłem do wyłączenia terenu byłego cmentarza wraz z kołnierzem izolacyjnym z zabudowy osiedla mieszkaniowego". Władze miasta wraz z przedstawicielami środowisk żydowskich rozważały wstępnie odpowiednie zabezpieczenie i "uhonorowanie" nekropolii - niestety, zamiary te pozostały jedynie w sferze słownych deklaracji. Do dziś na terenie cmentarza można odnaleźć fragmenty zniszczonych nagrobków.

W pierwszych dniach stycznia 2013 r. redakcja portalu Erawa.pl otrzymała informacje o dwóch fragmentach macew, jakie pojawiły się na miejscowym cmentarzu żydowskim. O znalezisku powiadomiono Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Jak przypuszcza Marcin Bartosiewicz z FODŻ, nagrobki prawdopodobnie zostały odnalezione na terenie miasta przez pragnącą zachować anonimowość osobę i przewiezione na cmentarz. Częściowo zachowane epitafia nie pozwalają na ustalenie personaliów zmarłych. Wiadomo, że obie płyty stały niegdyś na grobach mężczyzn. Na jednej z nich widoczna jest data zgonu: 21 adar 5645 r. (08.03.1885 r.). Przedstawiciele Fundacji zwrócili się do władz miasta oraz konserwatora zabytków z prośbą o zabezpieczenie macew. (kliknij tu, by obejrzeć zdjęcia odnalezionych nagrobków).

cmentarz żydowski w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka - cmentarz żydowski pozostałości nagrobka Rawa Maz. - ślady kirkutu
zdjęcia: Małgorzata Płoszaj
zdjęcia: Dariusz Piwowarski

Przemysław Burchard w swej książce "Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce" wymienia jeszcze jeden cmentarz żydowski w Rawie Maz., zlokalizowany przy ul. 11 Listopada. Tą wzmiankę - najwyraźniej bez weryfikacji - powtarzają też niektóre witryny internetowe. W świetle przeprowadzonych przez nas ustaleń, jest to jednak informacja nieprawdziwa. W Rawie Mazowieckiej nie ma i prawdopodobnie nigdy nie było ulicy o tej nazwie. Chodzi tu zapewne o dawny cmentarz chrześcijański, położony przy kościele farnym. Po drugim rozbiorze Polski wojska pruskie urządziły w świątyni magazyn, a później Rosjanie przebudowali kościół na cerkiew, którą rozebrano w 1928 roku. Dziś w tym miejscu, przy obecnej ul. Kilińskiego, znajduje się bank PKO. Wzmiankowany już wcześniej p. Jerzy Koprowski wspomina, że "tam, gdzie dziś stoi bank, był cmentarz i ogromny wykop w miejscu, gdzie znajdowała się wcześniej cerkiew. Bawiłem się tam jako dziecko. Znajdowane kości ludzie określali jako pochodzące z cmentarza żydowskiego". Postrzeganie tej nekropolii jako żydowskiej zdaje się tłumaczyć zapis w dziewiętnastowiecznym "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", według którego w rejonie kościoła mieli mieszkać Żydzi, stopniowo przenoszący się tu z Woli Zamkowej. Brak wiedzy o historii nieczynnego cmentarza w powiązaniu z obecnością w tej części miasta wyznawców judaizmu, mógł prowadzić do błędnych wniosków, przekazywanych kolejnym pokoleniom. Do podobnego nieporozumienia doszło na przykład w nadbużańskim Broku, gdzie kurhan ofiar zarazy ze względu na położenie w pobliżu cmentarza żydowskiego, powszechnie uważany jest za kolejne miejsce pochówku Żydów. Nieznana jest dokładna data budowy kościoła farnego w Rawie, jednak z całą pewnością świątynia rzymsko-katolicka istniała tu w XIII wieku. Fakt ten wyklucza też ewentualną tezę o lokalizacji w tym miejscu cmentarza żydowskiego przed wypędzeniem Żydów z miasta w XVI wieku.


tekst: K. Bielawski
Bibliografia:
Paweł Fijałkowski "Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV - XVIII wieku"
"Rawa Mazowiecka" - Encyclopedia of Jewish Communities in Poland


Filmy nagrane na terenie cmentarza:
http://pl.youtube.com/watch?v=A41MzHU4MCQ
http://www.youtube.com/watch?v=qijS3Agw5M8

Autor pragnie podziękować p. Annie Pawłowskiej z Muzeum Ziemi Rawskiej za udzielone konsultacje
jak również Użytkownikom Forum Portalu eRawa.pl za pomoc w zbieraniu informacji
Poszukujemy wszelkich informacji o Żydach z Rawy Maz. i ich nekropolii.
Czekamy też na relacje osób, które pamiętają ten cmentarz z okresu przed II wojną światową.
Teksty i zdjęcia opublikowane w serwisie www.kirkuty.xip.pl są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas