Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
PYZDRY
   

Pierwsze wzmianki o osadnictwie żydowskim w Pyzdrach (w języku jidysz: Pyzer) pochodzą z 1387 roku. Żydowski pisarz Israel Isserlin (1400-1470) wzmiankuje tą społeczność w swej książce "Trumot Deshen". Zenon Guldon i Jacek Wijaczka w swym opracowaniu "Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku" wspominają też o Żydach z Pyzdr: "W 1565 roku Żydzi posiadali 4 domy i dom szkolniczy, a w 1579 roku opłacili 30 złp pogłównego. W 1628 roku było tu 7 domów i 8 komorników żydowskich. Mieszczanie skarżyli się jednak, że Żydzi "domów siła w mieście, to jest więcej nad liczbę prawem opisaną modo obligatorio trzymają, z których ciężarów miastu należących ponosić nie chcą in summum civitatis detrimentum, tym to czyniąc pretekstem, że prawo Żydom dóbr modo perpetuae resignationis więcej nad domów 7 dostawać nie pozwolili".

Przywódcy miejscowej gminy żydowskiej odgrywali znaczącą rolę w Sejmie Czterech Ziem. Wiemy, że w XVII i XVIII w. Żydzi mieszkali w wydzielonej dzielnicy i zajmowali się handlem, posiadali młyny i garbarnie. W 1764 roku wśród żydowskich rzemieślników doliczono się 29 krawców, czterech kuśnierzy, pięciu rzeźników, trzech golibrodów i piekarza. Część Żydów utrzymywała się z furmaństwa. Autorzy wydanego w 1883 roku "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", opisując Pyzdry podali, iż "handel zostawał głównie w rękach żydów".

Miejscowy kahal posiadał synagogę, dom modlitwy oraz cmentarz. W 1782 roku rabinem Pyzdr był Rafael, autor dzieła "Or Leyesharim". Spośród innych rabinów wymieńmy Nachmana z Amsterdamu, Bera Leventhala, Mordechaja Dawida czy Chaima Cwi Kantora.

Na przestrzeni wieków liczba Żydów w Pyzdrach ulegała wahaniom. W latach 1764-1765 mieszkały tu 454 osoby wyznania mojżeszowego. Największa odnotowana liczba 1.221 żydowskich mieszkańców przypada na 1808 rok. W późniejszych latach liczebność Żydów w Pyzdrach systematycznie zmniejszała się. Spis powszechny z 1921 roku zarejestrował już tylko 406 osób pochodzenia żydowskiego. Spadek ten był związany z powszechną w tym czasie emigracją za ocean.

Po zajęciu miasta przez nazistów w 1939 roku, Żydzi z Pyzdr zostali poddani represjom - ograniczono ich przemieszczanie się, skonfiskowano majątki i zmuszono do niewolniczej pracy. Utworzony z polecenia okupantów Judenrat miał za zadanie wyznaczać pracowników do robót przy budowie dróg, naprawie mostu czy prac polowych. W dniach 17-18 czerwca 1940 roku żydowscy mieszkańcy Pyzdr zostali deportowani do Rzgowa, Grodźca i Zagórowa. Większość z nich została później zgładzona.

Osiemnastowieczny cmentarz żydowski w Pyzdrach został kompletnie zdewastowany. Z macew wykonane zostały wały wzdłuż Warty. Kamień ten też wykorzystano do bruku ulicznego oraz do wybudowania tzw. bunkra przy ulicy Nadrzecznej. Bunkier ten osadzony w skarpie podklasztornej służył za magazyn paliw dla elektrowni. W licu magazynu umieszczono większy fragment macewy z wyraźnie dającym się odczytać napisem hebrajskim.

Dzięki staraniom kustosza Muzeum Regionalnego w Pyzdrach, p. Michała Czerniaka, część macew przeniesiono z brzegu rzeki do pomieszczeń muzeum.  W 1993 roku na terenie nekropolii wzniesiono niewielkie lapidarium, w którym umieszczono odzyskane stele nagrobne. Do Muzeum co pewien czas wciąż trafiają kolejne fragmenty macew.

Tekst: K. Bielawski
foto: Andrzej Lichnerowicz
Bibliografia: "Pyzdry" - Encyclopedia of Jewish Communities in Poland , Volume I
Z. Guldon, J. Wijaczka "Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku" w "Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów"

macewy na dziedzińcu muzeum miasta, w byłym zakonie franciszkańskim pomnik na miejscu cmentarza tablica na cmentarzu
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas