Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
OLEŚNICA    

Osadnictwo żydowskie w Oleśnicy (w języku niemieckim: Oels) ma dość starą metrykę. Wyznawcy judaizmu mieszkali tu już w początkach XIV wieku. W 1329 r. Konrad I potwierdził sobie prawo sprowadzenia ich do swego księstwa. Żydzi mieli swoją dzielnicę w mieście obok synagogi, razem z rytualną rzeźnią, szkołą i osobną furtą w murach miejskich. Książęta oleśniccy pobierali od każdej rodziny żydowskiej specjalne cło, za co zobowiązywali się do ich ochrony. Wiadomo, że w latach 1389 - 1453 w mieście istniała gmina żydowska, powstała przy wsparciu księcia Konrada II. Prawdopodobnie w latach 1453-1454 Żydzi zmuszeni zostali do opuszczenia księstwa oleśnickiego, jednak brak oficjalnego zakazu osadnictwa żydowskiego z czasem umożliwił Żydom powrót do miasta. W początkach XVI wieku w Oleśnicy ponownie ukonstytuował się kahał. W tym też okresie w mieście powstała druga - po praskiej - drukarnia na ziemiach cesarstwa, założona przez Chaima Szwarca syna Dawida i Dawida syna Jonatana. W 1530 r. wytłoczyli oni Pięcioksiąg Mojżesza, najstarszy z notowanych druków oleśnickich i pierwszy hebrajski druk na ziemiach Śląska, Czech i Niemiec. W 1535 roku lub 1539 r. szalejący w mieście huragan zniszczył wiele domów, a Żydów - jako domniemanych sprawców kataklizmu - wypędzono wówczas z miasta. Okres wygnania nie był jednak długi, skoro już w latach 1555-1575 w mieście mogła funkcjonować gmina żydowska. W 1575 roku po raz kolejny nakazano wyznawcom judaizmu opuszczenie Oleśnicy - tym razem na niemal dwieście lat. W 1758 roku w mieście odnotowano dwadzieścia cztery osoby pochodzenia żydowskiego.

Dziewiętnasty wiek to okres istotnego rozwoju społeczności żydowskiej w Oleśnicy. Wiązało się to z wprowadzonym w dn. 11 marca 1812 r. równouprawnieniem Żydów w handlu i dostępie do urzędów, pod warunkiem przyjęcia nazwiska i używania niemieckiego języka w dokumentach. Liczba Żydów wzrosła wtedy ze 121 osób w 1842 r. do 335 osób w 1885 roku. Trudne warunki ekonomiczne - i związana z tym emigracja zarobkowa - z końca XIX wieku i początku XX wieku przyniosły jednak spadek liczebności tej populacji. W 1925 roku w Oleśnicy mieszkało już tylko 125 Żydów. Mimo to w początkach XX wieku Oleśnica stała się siedzibą rabinatu, działały tu też liczne żydowskie organizacje społeczne i polityczne.

W chwili dojścia do władzy Hitlera, w Oleśnicy żyło 114 Żydów. Stopniowo zostali oni poddani licznym represjom. Podczas Nocy Kryształowej nazistowskie bojówki podpaliły synagogę i zdemolowały sklepy należące do Żydów. Do 1939 roku w mieście pozostało jedynie kilkanaście osób narodowości żydowskiej. Nie mamy informacji o ich dalszych losach.

Nie wiadomo, gdzie oleśniccy Żydzi chowali swych zmarłych w średniowieczu. Z całą pewnością w XVIII wieku korzystali z cmentarzy w pobliskich Miłocicach i Twardogórze. W 1821 roku miejscowy kahał postanowił założyć własną nekropolię. Było to związane z wydanymi kolejno w 1814 roku i 1818 roku rozporządzeniami władz, nakazującymi Żydom zakładanie własnych cmentarzy w pobliżu miejsca zamieszkania. Zalecenia te były zapewne podyktowane względami sanitarnymi. Żydzi często bowiem przewozili ciała swych zmarłych nawet na duże odległości, co powodowało ryzyko wybuchu epidemii. Podobne problemy występowały także w zaborze austriackim i rosyjskim. Przytoczmy tu fragment pamiętnika Anny Potockiej z podkarpackiego Rymanowa: "Zmarłych Żydów nieraz całymi milami wożą. (.....) Żydzi trumien nie używają, więc Żyd zmarły jedzie najczęściej w worku zaszyty, w słomie zagrzebany, konie liche, więc przed każdą karczmą parę godzin popasają. Szlakiem, którym te kondukty szły, wymierali ludzie" (cytat za: A. Potocki "Żydzi rymanowscy").

W 1821 roku Żydzi z Oleśnicy zakupili grunt o powierzchni 0,15 ha, w dużym oddaleniu od zabudowań. W późniejszym okresie powierzchnię cmentarza powiększono do około 0,25 ha. Na terenie nekropolii wzniesiono dom przedpogrzebowy, przy wejściu wykopano studnię służącą do rytualnych ablucji. Dojście do cmentarza było możliwe od strony dzisiejszej ul. Brzozowej (poprzez mostek na rzece Oleśnicy) lub od strony obecnej ul. Wojska Polskiego. Za koszarami Regimentu Dragonów nr 8 - obecnymi budynkami tzw. czerwonych koszar - biegła droga do cmentarza. Do dziś zachował się jej niewielki odcinek.

Cmentarz opisywano jako piękny. Niektóre nagrobki wykonano z cennych materiałów, a część z nich mogła mieć dużą wartość artystyczną.

Niewiele wiemy o losach cmentarza w okresie panowania nazistów. Niewykluczone, że cmentarz padał ofiarą aktów wandalizmu ze strony hitlerowskich bojówek. Jak podaje Marcin Wodziński w swej książce "Hebrajskie inskrypcje na Śląsku w XIII-XVIII wieku", prawdopodobnie w pierwszych miesiącach 1944 roku teren cmentarny został sprzedany przez urząd skarbowy Trzeciej Rzeszy.

Podobno nekropolia przetrwała II wojnę światowej w relatywnie dobrym stanie. Jak wspomina mieszkający w Oleśnicy Antoni Kokot: "cmentarz w 1941 r. był częściowo uszkodzony, poprzez przewrócenie macew. Widać było, że wykonano to kompleksowo i w sposób zorganizowany, bo całe ich rzędy były przewrócone". Również dom grzebalny miał spalony dach. Nikt nie pamięta nowych pochówków po 1945 r. Obok cmentarza pochowano zwłoki kobiety, znalezione w jednym z domów ul. Leśnej podczas ich "nowego" powojennego zasiedlenia. Po 1946 r. rozpoczęła się dewastacja cmentarza. Kute ogrodzenia trafiły na okoliczne działki, nagrobki były rozbijane przez dzieci dla zabawy, cenniejsze rozpoczęto wywozić i "przerabiać" na nowe. Niektóre z nich, o dużej masie, ładowano w kilka osób na ciężarówki. W 1969 roku Miejska Rada Narodowa podjęła decyzję o oficjalnym zamknięciu nekropolii. Ostatecznie resztki wzgórka cmentarnego zniwelowano przy pomocy spychaczy podczas rozbudowy koszar i przeznaczeniu terenu na plac ćwiczeń. Po zlikwidowaniu koszar teren ten nie jest użytkowany. Znajdujące się tu nieliczne kamienne płyty mogą stanowić elementy konstrukcyjne grobów. W okolicach cmentarza można odnaleźć niewielkie fragmenty nagrobków z zachowanymi inskrypcjami. Kilka zdjęć dokumentujących ostatnie ślady tej nekropolii zamieszczono na stronie internetowej www.olesnica.nienaltowski.net.

tekst: Marek Nienałtowski, Krzysztof Bielawski
zdjęcia: Marek Nienałtowski
Kliknij tu by obejrzeć film video nagrany na tym cmentarzu

Polecamy odwiedzenie witryny Historia Oleśnicy
- można na niej znaleźć wiele informacji o dziejach i zabytkach tego miasta.
Oleśnica - teren cmentarza żydowskiego Oleśnica - płyta na cmentarzu żydowskm Oleśnica - zdjęcie wykonane na terenie cmentarza żydowskiego
Zdjęcia wykonane na terenie cmentarza żydowskiego w Oleśnicy
Poszukujemy wszelkich informacji o cmentarzu żydowskim w Oleśnicy.
Czekamy też na relacje osób, które pamiętają tą nekropolię
z okresu przed II wojną światową.
Teksty i zdjęcia opublikowane w serwisie www.kirkuty.xip.pl
są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas