Kliknij, aby dodać stronę do ulubionych
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas
MYSZYNIEC
 
Dział o cmentarzu w Myszyńcu powstał
dzięki wsparciu udzielonemu przez
San Francisco Bay Area
Jewish Genealogical Society

Cmentarz żydowski w Myszyńcu - przez obecnych mieszkańców zwany "cherchutem" - powstał w pierwszej połowie XIX w. Obiekt wzmiankowany jest w piśmie Rządu Gubernialnego Płockiego z 19/31 października 1855 r.: "Mieszkańcy Starozakonni Myszyńca (....) wystawili własnym kosztem w miejscu bóżnicę, przyszkółek i łaźnię, urządzili cmentarz". Wcześniej myszynieccy Żydzi chowali swoich zmarłych prawdopodobnie na cmentarzu w Ostrołęce.

Cmentarz założono po wschodniej stronie drogi do Pełt, obecnej ul. Most Kopański, około 1,2 km na północny zachód od rynku. Z rozmów przeprowadzonych przez autora niniejszego tekstu z mieszkańcami Myszyńca wiadomo, że przed 1939 r. cmentarz był ogrodzony drewnianym płotem. Przy wejściu znajdował się dwuizbowy drewniany budynek. W jednej z izb mieszkał polski dozorca wraz z rodziną, druga izba służyła prawdopodobnie jako dom przedpogrzebowy.

Podczas drugiej wojny światowej rozpoczął się proces niszczenia obiektu, który kontynuowano także w kolejnych dekadach. Jeszcze w latach 60-tych w obrębie cmentarza znajdowało się przynajmniej kilkadziesiąt nagrobków. Były one stopniowo wywożone. Cmentarz stał się kopalnią piachu. Przy jego wybieraniu dochodziło do niszczenia grobów i rozrzucania kości. Groby rozkopywano w poszukiwaniu złotych zębów i kosztowności. Prawdopodobnie część cmentarza zabudowano.

Można zakładać, że pewna liczba nagrobków znajduje się w różnych punktach Myszyńca i jego okolicach. W 2001 r. fragment macewy na jednej z posesji w Myszyńcu znaleźli Waldemar Kontewicz i Mariusz Bondarczuk.

W wyniku dewastacji wszelkie naziemne ślady cmentarza uległy zatarciu. Jego teren porasta las liściasty. W kilku miejscach widoczne są śmieci i gruz. Przez cmentarz przeprowadzono linię elektryczną. Granice obszaru grzebalnego są nieczytelne. Brak jest jakiejkolwiek formy upamiętnienia. Pożądane byłoby oznaczenie granic cmentarza, ustawienie tablicy informacyjnej oraz działania na rzecz odzyskania wywiezionych nagrobków.

tekst: Krzysztof Bielawski
Bibliografia:
J. Mironczuk, Społeczność żydowska w okręgu bożniczym w Ostrołęce do okresu Powstania Styczniowego,
"Zeszyty Naukowe OTN", nr 21, Ostrołęka 2007.

Powyższy tekst został udostępniony portalowi Wirtualny Sztetl.
Myszyniec - cmentarz żydowski Myszyniec - cmentarz żydowski Myszyniec - cmentarz żydowski Myszyniec - fragment macewy
foto: Krzysztof Bielawski
foto: Krzysztof Bielawski foto: Krzysztof Bielawski foto: Mariusz Bondarczuk
Poszukujemy wszelkich informacji o Żydach z Myszyńca i ich nekropolii.
Czekamy też na relacje osób, które pamiętają ten cmentarz z okresu przed II wojną światową.
Teksty i zdjęcia opublikowane w serwisie www.kirkuty.xip.pl są chronione prawem autorskim.
Wykorzystanie materiałów możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.
strona główna cmentarze warto wiedzieć księga gości napisz do nas